header text

Din adgang til viden, støtte og netværk i Europa

Sjællandske skoler nyder godt af EU’s åbne grænser og projekter

Høng Privatskole og Holbæk 10. klassecenter har indgået hver deres partnerskab inden for Erasmus+. Projekterne skal blandt andet munde ud i et idékatalog til undervisning og en jobportal.

Fotos: Rune Halskov, Høng Privatskole

11,25 EU-millioner til antimobning i skoler, institutioner og forvaring

Indkaldelsen Daphne under programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab giver 11,25 millioner kroner til projekter, der forebygger mobning.

Gang Of Teenagers Hanging Out In Urban Environment

Her er to spritnye innovative sjællandske EU-sundhedsprojekter

To sjællandske sundhedsprojekter har fået EU-støtte. Det ene projekt skal gøre Region Sjælland bedre til at købe innovativ sundheds-it, det andet skal indrette ambulancer til at behandle patienterne.

an empty ambulance car

Sådan støtter EU udviklingen inden for vand

DEN GRØNNE HORISONT – I en serie artikler præsenterer ZealandDenmark EU-støtteprogrammernes grønne 2015-indkaldelser. Her gennemgås mulighederne for udvikling og optimering af vand som ressource.

flood

Analyse: Ny kommission udstikker grønne linjer til fordel for Sjælland

Den nye Europa-Kommission ser ud til at ville den grønne omstilling. Men der er også et par torne i Kommissionens strategi og arbejdsprogram.

Ecological concept, symbolizing renewable energy, bio energy

Lær de danske medlemmer af Europa-Parlamentet at kende

Sjælland EU Nyt spurgte i løbet af efteråret 2014 de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet de samme seks spørgsmål om aktuelle politiske emner. Her får du alle svarene…

MEPs2

Sjælland og Femern har fået ny EU-ambassadør

Vækst, grøn omstilling og forskning og innovation er hovedprioriterne, når man spørger de nye danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvilken rolle EU skal spille for regioner, kommuner og erhvervsliv.

Jeppe Kofod (th.) i samtale med formand for Udvalget for Europæiske 
Relationer under regionsrådet Peter Madsen.

Kan sjællandsk symbioseidé blive inspiration for Europa?

Industrisymbiosen i Kalundborg blev til, fordi nogle firmaer fik en god idé. Ikke fordi der forelå videnskabelige resultater eller politiske strategier, der pegede på, at det ville være smart.

System billede u text2

Intelligent regnvandsafledning kan spare kommuner for millioner

Som led i det EU-støttede projekt PREPARED har tre danske partnere udviklet et intelligent system, der kan hjælpe den kommunale vandafledning til at blive billigere og mere effektiv.

Cover a channel for rain water

Vær med til at forme det nye Sjælland EU Nyt

Hjælp os med at gøre Sjælland EU Nyt og zealanddenmark.eu endnu skarpere!

2014-12-15 15_56_19-ZealandDenmark _ Din adgang til viden, støtte og netværk i Europa – Google Chrom

Få inspiration og sparring til dit uddannelsesprojekt

ZealandDenmark og specialkonsulent Jørgen Grubbe indbyder til dialog- og projektudviklingsmøder om Erasmus+ tre forskellige steder i Region Sjællland.

B34749504

Interreg 5A støtter dansk-tysk samarbejde med 672 millioner kroner

Det nye Interreg 5A har åbnet for pulje, der er 30 procent større end forrige programperiode og har fokus på innovation, bæredygtig udvikling, et integreret arbejdsmarked og funktionelt samarbejde.

Denmark and Germany

Østersø-program giver 75 procent til innovative og bæredygtige projekter

Fokus i første indkaldelse under Interreg Baltic Sea er på Capacity for innovation, Management of natural resources og Sustainable transport.

Truck and ferry

EU-projekter i kommunerne kan blive en grøn eksportforretning

Deltagelse i europæiske projekter kan give adgang til nye eksportmarkeder, særligt på klima- og energiområderne. Kommunerne skal tænke langsigtet og være villige til at løbe risici.

EU-projekter kan være med til at gøre fjernvarme til en lukrativ eksportvare for Danmark.

Stor sjællandsk interesse for dansk-tysk samarbejde

Den kommende Femern-forbindelse skaber samarbejdsmuligheder gennem dansk-tysk Interreg-program, mener regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Femern_1405_FEM_Still_27_Tunnelanimation_ico_130613

Sådan spiller Erasmus+ sammen med sjællandske kompetencemål

EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ rummer projekt- og støttemuligheder, som lægger sig tæt op ad prioriteterne i Region Sjællands uddannelsesstrategi Kompetenceparat 2020.

COLOURBOX8067532

Geopark Odsherred skal kaste EU-støtte, vækst og turisme af sig

Borgmester Thomas Adelskov forventer, at Oddsherred kan bruge internationale geopark-anerkendelse til at gå med i EU-projekter og øge turisme og vækst.

Bunch of carrots

Sådan kommer man med i uddannelsesprojekt

Specialkonsulent Jørgen Grubbe gennemgår her, hvad man skal gøre, hvis man vil deltage i ungarsk projekt om fremmedsprog eller andre uddannelsesprojekter.

COLOURBOX3296392

Roskilde i Bruxelles for at lufte idéer: Sundhedsudfordringer løses sammen

Både Roskilde Kommune og Roskilde Sygehus havde projektidéer med i bagagen, da de tirsdag var i Bruxelles. Sundhedsudfordringer skal løses sammen, lyder det fra begge.

?????????????

Snapshots fra Interreg ØKS-kick-off: Skandinaver har samme udfordringer

Danmark deler udfordringer med vores naboer inden for innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse. Det stod klart, da Interreg ØKS holdt Kick-off i sidste uge.

Diskussion og samarbejde ved "Grøn økonomi" posten. De nedskrevne udfordringer grupperes.