part of

GreaterCoPENHAGEN_Logo

header text

Din adgang til viden, støtte og netværk i Europa

Hvordan kan EU-støtte skabe vækst i virksomhederne?

ZealandDenmark, Copenhagen EU Office og Greater Copenhagen Academy inviterer til indsigt i, hvordan blandt andet sjællandske virksomheder kan få gavn af støtten.

COLOURBOX1007809

Gode personlige relationer gjorde klimaområdet til EU-område

I en lille serie artikler fortæller vi her i august om, hvordan det går med det internationale arbejde i nogle af de sjællandske kommuner.

COLOURBOX17576367

Skolebørn bliver spydspids for europæisk samarbejde

Et skolesamarbejde med en tysk by skal drive den nye internationale start i Vordingborg og med tiden udvides til andre områder. I en lille serie artikler fortæller vi her i august om, hvordan det går med det internationale arbejde i nogle af de sjællandske kommuner.

Foto: Møn Dark Skys Instagramprofil.

Se video: Sådan kan Region Sjælland få gavn af økosystem

MØD BRIAN: Med patientens behov i centrum arbejder ECH Alliance med at skabe økosystemer, hvor aktørerne mødes på tværs for at tale praksis – ikke teori.

2016-08-03 23_41_59-Brian O'Connor om Region Sjælland - YouTube

EU-fundraising skal ske tæt på den kommunale virkelighed

I Næstved Kommune har man et Center for Strategi og Innovation, sammensat af specialister fra forskellige dele af den kommunale virkelighed. Et lille, men prioriteret hjørne af centrets arbejde er fundraising. I en lille serie artikler fortæller vi her i august om, hvordan det går med det internationale arbejde i nogle af de sjællandske kommuner.

COLOURBOX3332639

Se video: Nordirere sparede millioner med innovative indkøb

MØD BRIAN: Med patientens behov i centrum arbejder ECH Alliance med at skabe økosystemer. Her fortæller formand Brian O’Connor om millionbesparelser med innovative indkøb.

2016-07-29-17_51_17-Brian-O'Connor-om-millionbesparelser-i-Nordirland-med-innovative-indkøb---YouTub

Se video: “Doktor, patienten kan se dig nu”

MØD BRIAN: Med patientens behov i centrum arbejder ECH Alliance med at skabe økosystemer, hvor aktørerne mødes på tværs for at tale praksis – ikke teori.

2016-07-26-15_24_17-Brian-O'Connor-om-patientinddragelse---YouTube-–-Google-Chrome

Analyse: God sommer! Briterne bliver lidt endnu

Nu hvor Bruxelles er på vej på sommerferie, siger vi god sommer med en lille sjællandsk status på tidens altoverskyggende EU-politiske emne: Brexit.

brexit

Sjællandsk transportprojekt bidrager allerede til nye EU-klimamål

Europa-Kommissionen har foreslået nye krav til EU-landene om, hvor meget de skal reducere deres udledning af drivhusgasser.

COLOURBOX8974879

Se video: Sådan skubber økosystemer bag på innovationen

MØD BRIAN: I sundhedssektoren har folk i for lang tid arbejdet i siloer. Det har dæmpet innovationen, fordi virksomhederne eksempelvis ikke kendte patienternes behov.

2016-07-20 11_45_46-Brian O'Connor om økosystemer - YouTube – Google Chrome

Dans og musik: Kulturprojekt fra Falster får flere penge

Et elevudvekslingsprojekt, som CultHus i Nykøbing F. er partner i var aldrig blevet til noget uden EU-støtte. Nu har projektet fået bevilget flere penge fra andre puljer.

Lithuania-4199 web

Se video: Gode råd om ansøgning og samarbejde

Få indblik i, hvordan man henholdsvis skriver en god ansøgning til Horizon 2020, og hvorfor det er vigtigt at arbejde tværdisciplinært.

COLOURBOX6574854

Femern er klar: Infrastruktur handler om mennesker

Alt er stort set klar, til at byggeriet af den kommende Femern-forbindelse kan gå i gang.

IMG_4768

Sådan uddanner e-health borgere og skaber lighed

Årsager til ulighed i sundhed kan være kostvaner, rygning, alkoholforbrug og dårlig vurdering af eget fysiske og mentale helbred. Men der er inspiration at hente udenlands.

COLOURBOX8246768

Få skærpet ansøgningen til dit næste ÖKS-projekt

Interreg ÖKS afholder ansøgningsseminarer forud for næste ansøgningsrunde. På tre datoer i sensommeren kan I få feedback på jeres projektide. Tilmelding indtil seminarene er fyldte.

COLOURBOX6611945

Endnu flere penge til klima- og miljøbeskyttelse i år

Der er i år afsat endnu flere støttekroner til miljø- og klimabeskyttelse. Ansøgningsfristerne ligger i efteråret, men begynd allerede nu at forberede dit projekt.

COLOURBOX7603592

Energieffektive huse kan også være gode for sundheden

Energirenovering af vores huse giver ikke kun gevinster på el- og varmeregningen, men kan også være med til at gøre os mere sunde, peger ny europæisk undersøgelse på.

COLOURBOX4253258

Billeder og video: Sådan fungerer papirløst hollandsk hospital

Sundhedspersonale elsker ikke nye IT-systemer, men de vil gerne ændre vaner, hvis det forbedrer plejen. Det er budskabet fra et af Europas mest digitale hospitaler.

IMG_0711

Video: Danskere vil bringe behandling ind i europæernes hjem

Opfølgning og efterbehandling skal i højere grad kunne foregå i patienternes egne hjem ved hjælp af ny teknologi og kontakt til sundhedspersonalet over internettet, fortæller to danskere.

Mettechris

Video: EU-vinder står bag svensk sundhedsplatform

Onsdag gik en stor europæisk pris for lederskab i udviklingen af sundhedsektoren til svenske Daniel Forslund, der blandt andet står bag udviklingen af den svenske udgave af Sundhedsplatformen.

Foto: eHealth Week