part of

GreaterCoPENHAGEN_Logo

header text

Din adgang til viden, støtte og netværk i Europa

Mød projektpartnere ved årlig sundheds-matchmaking

Ambitionen er løse de demografiske udfordringer via samarbejde på tværs af grænserne. Tilmelding inden 9. oktober.

Discussion financial plan

Masser af sundhedsgadgets: Giraffer hjælper ældre i hjemmet

Alle ældes, men der er mange måder at gøre det på. Flere projekter præsenterede til konferencen AAL Forum deres bud på, hvordan ældre får en aktiv og sund aldring. Dem har Sjælland EU Nyt set på.

rubrik

Her er årets støtte til bedre IT-evner for patienter og personale

DEN SUNDE HORISONT 16: Vi skal uddanne bedre i sundhedssektoren. Horizon 2020 støtter uddannelse af personale og patienter i teknologiske færdigheder.

Doctor Discussing Records With Senior Female Patient

Sjællandsk hoftesucces skal komme resten af Europa til gavn

Prohip har opnået markante resultater. Udviklingen skal ud over landegrænser og ind på e-Health-området, så resten af EU får samme behandling. Til AAL Forum 2015 søgte projektet nye partnere.

Britta Hørdam (tv.) og Bente Rehder (th.) deltog ved et oplæg til AAL Forum, hvor deltagerne debatterer om patientinvolvering.

Næstved Sygehus driver nyt skånsomt kræftprojekt til 32 millioner

Ambitiøst kræftbehandlingsprojekt sætter fokus på skånsom behandling og hurtigere indgang til sundhedsvæsnet for ny teknologi. Projektet får 19 mio. kr. i støtte fra Interreg Deutschland-Danmark.

Næstved Sygehus holdte for nylig indvielse af deres nye acceleratorer i stråleterapien.

To måder at få hjælp til Horizon-ansøgningen

EUopSTART, der understøtter danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation, har åbnet ny ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er den 19. oktober.

Pen writing business document

Nyt workshopformat giver konkret Interreg-inspiration

Projektmagere fra hele Region Sjælland fik direkte feedback på projektideer og ny inspiration, da regionen og ZealandDenmark i mandags holdt seminar om de tre nære Interreg-programmer.

DSC_0082

Her er årets sundhedsforskning og innovationsstøtte

DEN SUNDE HORISONT 16: ZealandDenmark vil løbende præsentere Horizons 2016-17 indkaldelser for sundhedsområdet. I denne artikel stiller vi skarpt på tre indkaldelser, der alle har fokus på sundhedsteknologi, aktiv aldring og tværfaglighed.  Ansøgningsfristerne er den 19. januar 2016, den 16. februar 2016 og den 12. april 2016.

Young doctor working with technology screen  interface

Analyse: Virksomhedsinvesteringer kan med fordel bruges på at hente EU-støtte

Region Sjælland er bagud, når det gælder EU-støtte. Perspektiverne i at tænke ud over landegrænserne kan være gode, når de 8,5 millioner, som regionsrådet investerer i virksomhederne, skal give afkast.

Watering lawns in the form of Europe. 3d

Her er årets energieffektive forsknings- og innovationsstøtte

DEN GRØNNE HORISONT 16: Vi skal lære at bruge vores energi mere effektivt. Horizon 2020 støtter projekter inden for energieffektivisering.

COLOURBOX5666355

Miljø- og klimakrav er virksomhedernes chance

Krav om miljø og klima kan give virksomhederne en fordel. Regionen satser på bioøkonomi og holder informationsmøde om Horizon 2020 inden for bioøkonomi og klima den 8. oktober i Roskilde.

??????????????????

SMV-støtte skubber flydende energianlæg til Storbritannien

Lollandsk virksomhed er de første til at udnytte to vedvarende energikilder samtidig. Virksomhedens mål om at blive kommercialiseret rykker nu hastigt nærmere med hjælp fra EU-støtteprogram.

Poseidon er Floating Power Plants flydende elværk. Det ligger ud for Onsevig Havn.

Tag til regionsfestival om jobskabelse og vækst

Europas regioner og byer er tættere forbundet end tidligere, og det skaber muligheder og udfordringer for dem. Region Sjælland sætter fokus på netop det til Open Days i Bruxelles 12.-15. oktober.

The unity of the hands

Sådan løfter Sjælland sig selv op ad den økonomiske EU-rangliste

Femern Bælt-forbindelsen skal løfte Sjælland op ad EU’s regionsrangliste, mener Jens Stenbæk. Forsker betoner behovet for at løfte uddannelsesniveauet.

Femern_2334_2.5_Picture_of_cut-and-cover_tunnel_works

Innovativ bioøkonomi: Få støtte til demo af landbrugets biprodukter

795 millioner kroner i støtte til research og innovative metoder inden for genbrug af ressourcer skal øge ressourceeffektiviteten og sætte fokus på bioøkonomi i Europa

Many coins in column and green plant isolated on white

Erasmus+ støtter også udveksling uden for Europa

Erasmus+ giver tilskud til internationalt samarbejde for i alt 4,9 millioner kroner, og opfordrer uddannelsesinstitutioner til at etablere samarbejdsaftaler uden for EU.

five smiling student looking at globe at school

Søg støtte til innovative projekter om sociale ydelser

Behovet for sociale ydelser bliver større og større i Europa og EU’s støtteprogram for beskæftigelse, EaSI, sætter fokus på metoder til, hvordan vi håndterer udfordringerne i fremtiden.

???????????????????????????????????????

Danmarks første EFSI-projekt er stort og grønt

Den Europæiske Investeringsbank investerer cirka 560 millioner kroner i grøn, dansk energifond. EU’s nye strategiske investeringsfond stiller budgetgaranti.

COLOURBOX10782525

Mislykket projekt gør landsby energineutral

PRISVINDERNE: Loenen Energy Neutral er en lille hollandsk by, som er i gang med at gøre sig energineutral med penge fra en nyoprettet og frivilligt drevet fond.

Aerial photo of solar power plant.

Mobil-app reducerer stress hos ansatte

PRISVINDERNE: Projektet Keela er en mobil-app, der kombinerer mobilteknologi med psykologi for at forebygge risikoen for stress. App’en har netop vundet førstepræmien til EU’s eHealth Awards

Cheerful woman using smartphone