LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Basis og tilkøb – ny servicemodel skærer ind til kernen

Da ZealandDenmarks strategi og handlingsplan for 2017-2018 trådte i kraft den 1. januar, betød det samtidig ændringer i, hvordan vi servicerer vores ejerkreds. Fremover baserer kontorets arbejde sig i høj grad på behov og potentiale i region og kommuner.

Med introduktionen af vores nye servicemodel tager ZealandDenmark et radikalt men nødvendigt skridt mod endnu højere kvalitet og endnu skarpere fokus.

Således består ZealandDenmarks arbejde for vores kommunale og regionale ejere i fremtiden først og fremmest af de ydelser, der efterspørges mest – såkaldte basisydelser.

Herudover introducerer vi tilkøbsydelser, hvor det er muligt for en kommune eller regionen at betale ZealandDenmark for at løse opgaver, der eksempelvis falder uden for de fag- og fokusområder, der er defineret i vores strategi for 2017 og 2018.

”Servicemodellen afspejler vores kerneydelser. Det er vigtigt for os at fokusere vores kræfter der, hvor ZealandDenmark kan bidrage til at hjemtage midler og rykke vigtige politiske dagsordener for region og kommuner,” fortæller vicekontorchef Anna Wittenberg, der har stået bag modellen.

 

Sikrer den høje kvalitet

I marts 2017 gennemførte ZealandDenmark en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af alle 17 sjællandske kommuner, der viser størst interesse for at indgå i EU-projekter inden for grøn omstilling (82 procent) efterfulgt af arbejdsmarked og uddannelse (59 procent) og sundhed (53 procent).

Undersøgelsen viser også, at de mest efterspurgte serviceydelser er vejledning til ansøgninger (82 procent), overblik over projektmuligheder (77 procent), EU-nyheder (65 procent) og hjælp til partnersøgning (53 procent), som alle indgår som basisydelser inden for ZealandDenmarks tre policy-områder.

”Vi har i dialog med kommunerne og regionen identificeret, hvor behovet og potentialet er størst – de mest efterspurgte services og fagområder. Modellen skal være med til at sikre, at vi fortsat kan levere service af høj kvalitet inden for en reduceret budgetramme,” siger Anna Wittenberg.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej