LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Flere pendlere gennem Guldborgsund, tak

Guldborgsund Kommunes mål om, at det skal være attraktivt at leve i og besøge ommunen, skal hjælpes på vej af Interreg South Baltic Sea projektet, Interconnect, ved at udvikle bedre sammenhæng i offentligt transport i korridoren Rostock-Nykøbing og E55.

De tusindvis af turister, studerende og pendlere, der tager turen mellem Gedser og Rostock skal have lettere ved at krydse grænsen. Derudover skal der oprettes flere turismetilbud, tættere samarbejde mellem danske og tyske uddannelsesinstitutioner og et bedre lokalt trafiknet.

Sådan ser visionen ud for projektet Interconnect i programmet Interreg South Baltic Sea, som Region Sjælland og Guldborgsund Kommune deltager i.

– Vores mål er at gøre Guldborgsund Kommune til et attraktivt sted at besøge, leve og arbejde i. Deri ligger blandt andet, at vi skal udvikle vores transport i en retning, der betyder, at flere mennesker lettere kan pendle til og fra kommunen, siger EU-koordinator i Guldborgsund Kommune Frede Danborg.

 

Udvikling gennem samarbejde

Selve Interconnect-projektet har to ben i sig. Dels at styrke den offentlige transport fra kommunens landområder til transportkorridoren Rostock-Nykøbing F. samt den videre transport til motorvej E55, der løber mellem Skandinavien og Centraleuropa, dels at skabe et stabilt samarbejde mellem aktører fra Guldborgsund og venskabsbyen Rostock. Guldborgsund Kommune skal blandt andet stå for at udarbejde en analyse af huller og markedsbehov, der er i transportkorridoren.

Samtidig vil kommunen udvikle et Rostock-Guldborgsund Forum, der samler aktører fra turisme, skole og uddannelse og kultur. Forummet vil bestå af en række sektormøder, der giver aktørerne mulighed for at drøfte idéer og muligheder for at gøre det attraktivt for borgere at samarbejde på tværs af Østersø-korridoren.

– I sidste ende skulle det gerne munde ud i en række forslag, der giver folk lyst til at holde ferie, tage et semesters udveksling eller bosætte sig i vores region. Nogle af forslagene vil blive gennemført gennem projektet, andre forslag må der findes økonomi til andre steder fra, fortæller Frede Danborg.

Transport ligger højt på Guldborgsunds dagsorden, og i forbindelse med, at Scandlines har indsat to nye store færger mellem Gedser og Rostock, ser han nye muligheder og udfordringer ved at øge passagertransporten. Samarbejdet med Rostock på tværs af Østersøen har udviklet sig gennem en årrække og har stor bevågenhed fra politisk og administrativt hold og fra regionens virksomheder.

Lead partner Region Blekinge (SE)

Øvrige Partnere Danske partnere er Guldborgsund Kommune, Region Sjælland er netværkspartner.

De tyske partnere tæller Hansestad Rostock og HIE-RO instituttet på Rostock Universitet

Øvrige partnere er Blekinge Institute of Technology fra Sverige, Pomorskie Region og Euroregion Baltic International Secretariat fra Polen, Klaipeda Public Transport fra Litauen og Viimsi Municipality i Estland.
Derudover vil der være en række associerede partnere i form af foreninger, administration, uddannelses- og kulturinstitutioner.

Økonomi Projektets samlede budget for de ni partnere bliver 2,8 millioner Euro (ca. 21 millioner kroner). Heraf vil Guldborgsund Kommune have et partnerbudget på 205.000 Euro (ca. 1.537.500 kroner)
Støttesatsen fra Interreg-programmet er på 75%, det vil sige 153.900 Euro (1.145.250 kroner)
Det resterende beløb på 51.300 Euro (ca. 382.000 kroner) vil blive finansieret af kommunens egne medarbejdertimer svarende til 2,5 måneders indsats årligt.

Projektet vil blive fagligt forankret i Center for Teknik og Miljø.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn