LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Første store skridt: Vi rykker sammen med København

Allerede fra september tager vi det første store skridt mod sammenlægning af Region Sjællands EU-kontor med Region Hovedstadens under regi af Greater Copenhagen-samarbejdet.

Den 1. september får det sjællandske EU-kontor, ZealandDenmark, og hovedstadsregionens ditto, Copenhagen EU Office, fælles ledelse. Det sker som første skridt mod en egentlig sammenlægning af de to kontorer i 2019.

– Arbejdet med en fusion af EU kontorerne for Region Sjælland og Region Hovedstaden er et vigtigt skridt for at styrke vores faglige muligheder og for at skabe et endnu mere strømlinet og gennemsigtigt system for både virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og regioner, betoner administrerende direktør i Region Sjælland og medlem af ZealandDenmarks styregruppe, Per Bennetsen.

– Det kræver kritisk masse at være med på alle de relevante dagsordener. Det får vi med et fælles kontor, der i øvrigt dannes ud fra en ligeværdig fusion, hvor hver part bidrager med de særlige styrker der er i dag, forsikrer han.

 

ZealandDenmark skal bidrage i hele Østdanmark

Sammenlægningen af de to kontorer sker som led i Greater Copenhagen-samarbejdet, der er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, der står sammen om at fremme væksten i området.

– Sammenlægningen er også et naturligt skridt i lyset af Greater Copenhagen samarbejdet, hvor vi ser på om vi kan samordne og effektivisere vores vækst- og udviklingsindsats, siger Per Bennetsen

Han er stolt af de resultater, ZealandDenmark har skabt for regionen og kommunerne siden dets etablering efter strukturreformen for ti år siden.

– Fra Region Sjælland er vi stolte af de flotte resultater ZealandDenmark EU Office har skabt gennem de seneste år, og vi er glade for, at de nu kan bidrage til udviklingen i hele Østdanmark, lyder det videre.

 

Samme folk, samme indgang

Fra den 1. september er Copenhagen EU Office’ nuværende direktør, Birgitte Wederking, således chef for begge kontorer. ZealandDenmarks vicekontorchef, Anna Wittenberg, bliver souschef for begge kontorer.

– Da vi besluttede at sammenlokalisere de to østdanske EU-kontorer og påbegynde en fusionsproces, var vi klar over, at det fordrede et klart ledelsesophæng med historik i begge kontorer. Derfor etablerede vi en fælles ledelsesstruktur med Birgitte Wederking som chef og Anna Wittenberg som souschef. Jeg forventer, at det kan bidrage til sikre samarbejde, god styring og, ikke mindst, indsigt i kompetencerne hos alle medarbejdere i det samlokaliserede kontor, forklarer Per Bennetsen.

Næste skridt i sammenlægningen sker senere på efteråret, hvor de to kontorer fysisk vil flytte sammen i hovedstadens nuværende lokaler i Bruxelles.

Hverken de førstkommende skridt, samlokaliseringen i efteråret eller den endelige sammenlægning får betydning for de to kontorers betjening af deres ejerkreds og samarbejdspartnere, forsikrer Per Bennetsen.

– Med samlokalisering i lokalerne i Nordic House har vi ikke ændret i forhold til indgangen for vores projektpartnere i de 17 sjællandske kommuner, i Region Sjælland, i vidensinstitutioner og hos virksomheder. Det vil fortsat være de samme dygtige medarbejdere i Bruxelles, man vil skulle tage kontakt til.

 

Sidste sten sættes i 2019

Det næste godt halvandet år pågår derudover arbejdet med at nå frem til den endelige fusion. Der etableres en sammenlægningsstyregruppe bestående af politikere og ledende universitetsrepræsentanter, der forbereder det endelige grundlag for et fælles kontor, herunder økonomi, bestyrelsessammensætning, vedtægter og lignende. Planen er, at de to kontorer skal fungere som samlet kontor fra 1. januar 2019.

Per Bennetsen bemærker i øvrigt, at han glæder sig til samarbejdet med den nye fælles ledelse, der nu refererer til styregruppe, bestyrelse og strategier i begge regioner.

– I Styregruppen for ZealandDenmark vil vi have et tæt samarbejde med Birgitte og Anna, hvor vi på alle måder, vi kan, vil understøtte dem i at sikre, at det samlokaliserede kontor bliver en spændende, tryg, og sjov arbejdsplads, slutter han.

 

Netmediet Altinget.dk har skrevet en artikel om fusionen. Den kan læses her, men kræver abonnement.

Kort om sammenlægningen

  • Birgitte Wederking er chef for begge kontorer fra 1. september 2017. Anna Haaland Wittenberg er souschef.
  • ZealandDenmark og Copenhagen EU Office samlokaliseres i efteråret.
  • Der etableres en sammenlægningsstyregruppe bestående af politikere og ledende universitetsrepræsentanter, der forbereder det endelige grundlag for et fælles kontor, herunder økonomi, bestyrelsessammensætning, vedtægter mv.
  • Det økonomiske grundlag for et fælles kontor vil blive endeligt besluttet senest den 1. juni 2018.
  • Kontorerne sammenlægges fra 1. januar 2019.
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej