LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Del erfaringer med socialt arbejde med polsk partner

HASTER! Polsk erhvervsskole søger partner til udveksling af elever på kosmetolog- og massøruddannelsen samt faglærere inden for socialt arbejde, handicaphjælper og ældrepleje. Interessetilkendegivelse inden d. 19. januar.

Polsk erhvervsskole fra Poznań i Wielkopolska-regionen ønsker at udveksle faglærere inden for socialt arbejde, handicaphjælper, plejehjem og hjemmehjælper og søger i den forbindelse partnere at udveksle lærere og elever med.

Forløbet bliver planlagt som studieture, hvor lærerne kan få inspiration til undervisningen ved at følge en kollega i udlandet. Den polske erhvervsskole ønsker ligeledes at udveksle elever på kosmetologuddannelsen og massøruddannelsen. Eleverne skal være over 18 år.

Målet med projektet er at etablere et langvarigt partnerskab blandt skolerne i projektet, udveksle praksisser og erfaringer med undervisning inden for de nævnte uddannelser samt organisere praktikophold for eleverne. I konsortiet for projekter er der foruden den polske erhvervsskole to yderligere polske skoler for erhvervsuddannelser.

Den type partner, der søges i projektet er erhvervsskoler med en lignende profil inden for sundhed, socialt arbejde og kosmetologi. Sjællandske erhvervsskoler vil både kunne modtage og sende egne elever og lærere på udveksling.

Kort om projektideen

Leadpartner

Center for Crafts Support, Dual Education and Vocational Training i Poznań

Potentielle partnere

Erhvervsskoler

Økonomi

Der søges om støtte til et mobilitetsprojekt under Erasmus+ programmet.

Tidshorisont

Interessetilkendegivelse skal sendes til Agnieszka Wieczorek på agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu hurtigst muligt.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej