LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Hjælp unge med at skabe jobs i landområderne

En hollandsk organisation søger uddannelsesinstitutioner, virksomheder eller offentlige institutioner så som kommuner til at indgå i et projekt, som skal hjælpe unge med at starte virksomhed og skabe jobs til unge i landområderne.

De europæiske landområder er udfordret af høj ungdomsarbejdsløshed. Manglende jobs betyder, at de højtuddannede unge flytter til de større byer og efterlader landområderne til den aldrende befolkning og til unge uden kvalifikationer. Således også i Region Sjælland, hvor en stor andel af de unge er uden uddannelse og job.

I projektet Ne(x)twork ønsker den hollandske organisation for regionalt samarbejde i Groeningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, at forbedre jobmulighederne for unge mellem 16 og 25 år med bopæl i landområder. Det gælder særligt de højtuddannede. Formålet er at give de unge kompetencer til at starte egen virksomhed og derigennem skabe jobs – for både dem selv og andre.

Til projektet søger Gebiedscoöperatie Westerkwartier partnere, der arbejder på at forbedre ungdomsarbejdsløshed. Mulige partnere kan dermed være erhvervsskoler, produktionsskoler, universiteter, kommuner eller virksomheder.

Projektet har følgende målsætninger:

 • Mobilitet af unge, der er klar til det næste skridt i deres karriere.
 • At skabe et transnationalt netværk af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner til at skabe et bedre jobmarked for de unge.
 • At give de unge redskaber til at skabe spændende jobs og praktikpladser.
 • At undgå udvandring af de højtuddannede unge.

Leadpartner
Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Potentielle partnere

Partnere, som vil forbedre jobsituationen for unge i landområderne, herunder:

 • Erhvervsskoler
 • Produktionsskoler
 • Universiteter
 • Kommuner
 • Virksomheder (både nyopstartede og etablerede)

Økonomi

Der søges støtte til projektet under Interreg Nordsøen’s første prioritet om at skabe vækst i Nordsø-regionen.

Deadline

Grundet sommerferie er fristen for interessetilkendegivelse til Gebiedscoöperatie Westerkwartier senest den 10. juli 2017.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn