LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Lettere at låne for sociale iværksættere med europæiske garantier

Finansiering er en af de største udfordringer for sociale iværksættere, fordi den ofte er forbundet med høj risiko. Med programmet Employment and Social Innovation (EaSI) vil Kommissionen sikre, at banker og kreditselskaber har garanti, når de yder risikofyldte lån.

Adgang til finansiering og til viden er to af de største udfordringer sociale iværksættere står overfor, hvis de går med ambitioner om at etablere eller udvikle deres virksomhed, viser Europa-Kommissionens Landerapporter. Et billede, Kristian Jakobsen, der er analysechef i Den Sociale Kapitalfond, godt kan genkende.

– Vores acceleratorprogrammer går meget på at uddanne folk. Ofte står vi med en ildsjæl, der ikke aner, hvordan de starter forretningen. Eller drevne forretningsfolk, der synes, det er svært at skabe sig en mere social profil, siger han.

Kan iværksættere ikke stille sikkerhed, vil bankerne som oftest ikke låne dem penge. Så for at sikre, at de europæiske virksomheder fortsat kan levere produkter og services af høj kvalitet og sikre holdbar beskæftigelse, der samtidig kan fremme social inklusion, yder Kommissionen støtte via Employment and Social Innovation-programmet (EaSI).

 

Stiller sikkerhed hos banken

EaSI-programmet finansierer ikke socialt iværksætteri direkte men fungerer ved, at Kommissionen på vegne af iværksættere, der på grund af risikoen har svært ved at finde finansiering, stiller sikkerhed hos de banker, forsikringsselskaber eller kreditforeninger, der deltager i programmet.

Hensigten er at gøre det lettere for udsatte grupper og mikrovirksomheder at få adgang til mindre lån på op til 25.000 Euro til at opbygge eller udvikle deres virksomhed. Og for sociale iværksættere, der ønsker at investere op til 500.000 Euro i deres virksomhed.

I alt har Kommissionen afsat lidt over ni millioner Euro for perioden 2014-2020, hvoraf 21 procent er øremærket til Progress Microfinance. Puljen administreres af den Europæiske Investeringsfond, der løbende modtager interessetilkendegivelser fra kreditudbydere og de fonde, der investerer i dem.

 

Efterspørgsel større end disponibel finansiering

EaSI-programmet blev oprettet som del af Social Business Initiative fra 2011 og blev revideret i 2013, da Kommissionen samlede de tre beskæftigelsesprogrammer Progress, EURES og Progress Microfinance, som før blev administreret hver for sig. Sidstnævnte blev i forbindelse med revideringen udvidet til også at omfatte socialt iværksætteri.

– Disse instrumenter er så nye, at det er for tidligt at måle effekten af dem. Efterspørgslen ser imidlertid ud til at overstige den disponible finansiering, oplyser Risto Raivio, senior ekspert i socialt entreprenørskab i Kommissionens generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

EaSI kører i to spor: Det ene er EaSI-garanti, hvor der allerede nu er afsat 96 millioner euro for næste rammeperiode til, at den Europæiske Investeringsfond kan tilbyde garantier og modgarantier til udbydere af mikrokredit og investorer i sociale virksomheder, og dermed give dem en delvis kreditrisikobeskyttelse for nyoprettede lån til iværksættere.

Det andet spor er EaSI-kapacitetsopbygning, der fra næste periode har 16 millioner Euro til rådighed til finansielle udbydere, der endnu ikke er økonomisk bæredygtige eller har brug for risikovillig kapital, kan opbygge deres institutionelle kapacitet. Det drejer sig om egenkapital og i ekstraordinære tilfælde om lån og tæller blandt andet filialudvidelse, rekruttering, efteruddannelse og oprettelse af mobil banking.

Kort om EaSI

Ansøgninger til at deltage i et eller begge EaSI-programmer skal besvares i indkaldelsen om interessetilkendegivelse på Den Europæiske Investeringsfonds hjemmeside.

EaSI-garantien

EaSI-kapacitetsopbygning

Deadline

Den Europæiske Investeringsfond modtager løbende ansøgninger.

Evaluering af ansøgninger

30. september 2023

Budget 

Endnu ikke fastsat

Dog har Mikrofinansierings- og socialt iværksætteridelen fået tildelt 21 procent af det samlede budget.

PROGRESS-delen har afsat 61 procent

EURES-delen fylder 18 procent

Hvem kan søge

Banker, finansielle institutioner og -organisationer, og fonde, der investerer i disse formidlere, der:

  • Etableret på nationalt, regionalt eller lokalt niveau i en eller flere EaSI-deltagende lande.
  • Tilbyder mikrofinansiering eller finansiering til sociale virksomheder og –projekter
  • Har brug for seed money og risikokapital

EU-lande

EØS-lande i overensstemmelse med EØS-aftalen og EFTA-medlemslande

EU-kandidatlande og mulige kandidatlande i overensstemmelse med de rammeaftaler, der er indgået med dem.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej