LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Masser af inspiration til sundhedsprojekter med ny europæisk portal

Det europæiske partnerskab EIP on AHA har opbygget en vidensportal, hvor aktører på sundhedsområdet kan dele og hente inspiration til, hvordan man innovativt kan hjælpe ældre til et sundere og mere aktivt liv.

Er du sundhedsaktør og arbejder med et spændende innovativt projekt om sund og aktiv aldring? Så har du nu endnu bedre mulighed for at hente inspiration og ideudvikling og til at få udbredt kendskabet til dit eget projekt.

Innovationsinitiativet European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA), hvorunder Region Sjælland er to-stjernet reference site, har skabt en portal, Repository of innovative practices, hvor man kan dele innovativ praksis inden for sund og aktiv aldring.

Portalen skal understøtte EU-målsætningen om, at innovative løsninger til sund og aktiv aldring i højere grad skal udbredes og implementeres på europæisk plan. I databasen kan man ved hjælp af søgefunktionen således hente inspiration til sit eget projekt.

Portalen indeholder både løsninger, der er offentligt tilgængelige, og løsninger, der er privatejede, og som man kan købe sig adgang til at implementere. Ønsker man eksempelvis at læse mere om, hvordan der i europæiske projekter arbejdes med livskvalitet, så fremkalder en søgning på ’quality of life’ 32 innovative praksisser.

Under hver case-beskrivelse kan man læse om selve initiativet og om aktørerne i projektet. Ligeledes kan man læse om projektomkostninger, hvordan de har arbejdet med effektstørrelser og evaluering, løsningens (markeds)modenhed, hvilken indflydelse den har på ældres sundhed, og hvor let eller svær løsningen er at overføre til andre lande.

I det følgende har vi beskrevet et par eksempler på offentlige og private løsninger fra repetitoriummet, som har relevans i en sjællandsk sammenhæng:

 

Borgerens plan i et integreret sundhedssystem

Advanced Care Planning- projektet fra Baskerlandet garanterer patienter ret til både at have indflydelse på sit behandlingsforløb. Det overordnede mål med dette projekt er at fremme borgerens ret til selvbestemmelse i behandlingsforløbet, primært hos kroniske patienter.

Projektet angiver to specifikke mål:

  • Tilpasning af livsforløb for at imødekomme patienternes præferencer, og
  • forbedring af beslutningsprocesser

 

Projektet definerer tre faser:

  • Diagnosticeringsfasen med henblik på at identificere den befolkning, der kunne drage fordel af programmet,
  • Terapeutisk fase, der sigter mod at udvikle interventionen (efter at have givet uddannelsesmuligheder for involverede sundhedspersonale),
  • Evalueringsfase med henblik på at evaluere programmets indvirkning patient og plejesystem og selve programmet

 

Projektets metode består af to individuelle semistrukturerede interviews med patienten og pårørende. Patienter, der inviteres til at deltage modtager et brev, der har til hensigt at få patienten til at reflektere over egen sundhed, pleje, livskvalitet og livets afslutning.

Interviews gennemføres først af programkoordinatoren sammen med patientens læge og sygeplejersker. Projektet er beregnet til at hjælpe klinikere med at kunne gennemføre interviews selv. Det første møde sigter primært på at introducere emnet og opfordre patienten til at reflektere over hans / hendes præferencer omkring pleje.

Det andet interview fokuserer på at diskutere de specifikke problemer i forbindelse med patienten selv og i overensstemmelse med hans / hendes kliniske egenskaber og situation. Overførsel af programmet til andre lande vil kræve tilpasninger, men er offentlig tilgængeligt.

 

Online test mod nedsat kognitive evner hos ældre

I Cork i Irland har man arbejdet med et projekt der hedder ”RAPid Community COGnitive screening programme” der er baseret på et online screenings program for at opdage mild kognitiv nedsættelse og demens bland ældre.

Ældre borgere og deres netværk inviteres til at hjælpe med at teste ældre borgere mod kognitive nedsættelse ved hjælp at et online-værktøj. Viser testen sig at være positiv, inviteres den ældre og pårørende videre til et træningsforløb med workshops og foredrag, der træner og styrke hjernen. Personer over 65 år mild kognitiv nedsættelse vil blive opfordret til at tage testen årligt.

Projektet har også til hensigt at evaluere, om indsatsen har nogen indvirkningen på udgifter til pleje og hospitalsindlæggelse før og efter introduktion af programmet. Der kræves dog oversættelse og tilpasning at benytte værktøjet i andre nationale kontekster.

Læger i Cork har modtaget træning i metoden og testen er valideret af en lokal hukommelsesklinik. Hele screening-programmet forventes at være afsluttet senest i sommeren 2017. Valideringen af programmet vil være færdigt ved udgangen af 2018.

 

Forbedring af livskvalitet til demente med IT-løsninger

Carealia er en privat virksomhed, der udbyder omkostnings- og tidseffektive it-løsninger til pleje af demente. Virksomheden leverer overvågningssystemer til hjælp for borgere med demens i eget hjem og plejehjem.

De teknologiske løsninger består af software, sensorer kombineret med intelligente algoritmer baseret på klinisk viden fra læger og sygeplejersker. Formålet er at forbedret pleje og livskvalitet hos ældre med demens, hvilket betyder at løsningerne tager udgangspunkt i metodologiske overvejelser omkring: QOL-AD (Quality of Life in Alzheimer’s Disease), QOLS (The Quality of Life Scale), ADRQL (Alzheimer Disease Related Quality of Life) og DQoL (Diabetes Quality of Life). Det anbefales dog at metoden tilpasses land og den kontekst, hvori de skal bruges.

Ønsker du yderligere information eller hjælp til at dele dit projekt her, står ZealandDenmark til rådighed. Kontaktoplysninger findes øverst til højre.

 

EIP on AHA

The European Innovation Partnership in Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) er et initiativ lanceret af Europa-Kommisionen. Partnerskabet skal understøtte udbredelse og implementering af innovation i feltet omkring sund og aktiv aldring. Målsætningen er at øge den gennemsnitlige levetid for EU-borgere med to år i 2020.

EIP on AHAs hjemmeside er en kommunikations- og informationshub for alle aktører involveret i arbejdet med sund og aktiv aldring i Europa. Her kan man promovere nyheder og events, udveksle projektideer og lede efter potentielle projektpartnere. Repetitoriummet kan du finde på EIP on AHAs hjemmeside.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn