LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Natur- og klimastøtte til kommuner stiger

EU-Parlamentet har netop vedtaget EU’s natur- og klimaprogram for 2014-2020, LIFE. Det stiger med en tredjedel. ”Det er fantastisk at se, at pengene til naturen ikke er blevet ramt af medlemslandenes nedskæringskrav,” siger Margrete Auken, medlem af EU-Parlamentet for SF. Hun er dog kritisk for, om store beløb skal gå til CO2-reduktion.

EU skal spare. Naturen, derimod, får flere penge. EU-Parlamentet har torsdag vedtaget unionens natur- og klimaprogram for 2014-2020, LIFE. Det stiger med en tredjedel.

”Det er fantastisk at se at pengene til naturen ikke er blevet ramt af medlemslandenes nedskæringskrav,” siger Margrete Auken, medlem af EU-Parlamentet for SF og medlem af Den Grønne gruppe i den folkevalgte forsamling.

Støtten til LIFE stiger gradvist frem mod 2020. Allerede næste år støtten med otte procent til 2,9 milliarder kroner (faste 2011-priser).

Det er ofte kommuner, der søger støtte gennem LIFE for at beskytte sårbare naturområder, dyrearter og planter. Det kan eksempelvis være beskyttelsen af EU’s Natura2000-områder. Også Naturstyrelsen står for mange LIFE-støttede projekter i Danmark.

I Region Sjælland fik Guldborgsund og Sorø ved sidste støtterunde 30 millioner kroner fra EU. De skal gå til at gendanne Store Åmose og højmosen Horreby Lyng.

Der er brug for støtten, mener Margrete Auken.

”Hvis vi bare tager Danmark, så er der kæmpe udfordringer. Der er ikke nogen lande, der er så meget under ploven, som Danmark,” siger Margrete Auken.

Bekymring for penge til natur

Trods stigningen i budgettet vil Margrete Auken holde kritisk øje med LIFE fremover.

I det nye program stiger støtten til klimaindsatsen. Støtten går til klimamitigering (reduktion af drivhusstoffer) og klimatilpasning (eksempelvis hindring af oversvømmelser).

Tidligere i år meddelte EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, at klimaområdet får 850 millioner euro (3,1 milliarder kroner). Det svarer til lidt mere end en fjerdedel af LIFE-budgettet.

”Det er begge gode ting at lave. Det har også gode effekter med eksempelvis vandopsamling,” siger Margrete Auken.

Alligevel er hun bekymret. Hun vil holde øje med, at pengene ikke til de to støtteområder ikke vokser så meget, at det tager penge fra sårbare dyr og planter.

Samtidig fortæller hun, at flere i EU-Parlamentet har været bekymrede for, at LIFE-støtten også er tilgængelig for private virksomheder fremover.

”Hvis vi ikke har det under kontrol, så kan det gå galt,” siger Margrete Auken.

Hun uddyber, at hun er skeptisk over for, om virksomheder – eksempelvis landbrug – vil have lige så højt fokus på naturen, som andre organisationer, eksempelvis NGO’er, vil have.

Fakta om LIFE 2014-2020

OBS: Nedenstående er baseret på EU-Kommissionens forslag, og der kan derfor være ændringer.

Det nye LIFE-program er inddelt i to delprogrammer:

1: Delprogrammet for Miljø

Delprogrammet for miljø støtter tiltag, som faciliterer bedre implementering og integration af miljømålsætninger på følgende områder:

– “Miljø og ressource effektivitet”: vil fokusere på implementeringen af miljøprogrammer, herunder falder ikke-markedsorienteret innovation, som let kan kopieres.

– “Biodiversitet”: vil udvikle best practices for brede udfordringer i biodiversitet. Fokus holdes på Natura 2000 områderne, i stedet for specifikke habitater og arter, som var tilfældet i det tidligere LIFE-program

– “Miljømæssig ledelse og information” vil fremme vidensdeling, spredning af best practices, bedre overholdelse af loven og informationskampagner.

2: Delprogrammet for ”Climate Action”

Delprogrammet for ”Climate Actions” støtter tiltag, som faciliteter implementering og integration af klima-orienterede målsætninger, på følgende områder:

– “Climate Change Mitigation” vil fokusere på reduktion af drivhusgas-emissioner.

– “Climate Change Adaptation” vil fokusere på den stigende tilpasning til klimaforandringer.

– “Klimamæssig ledelse og information” vil fokusere på at fremme bevidsthed, kommunikation, samarbejde og deling af klimainitiativer omkring klimamitigering og -tilpasning. 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej