LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Ny støtterunde til innovation og ressourcer under Interreg Baltic Sea

Interreg Baltic Sea-programmet har åbnet op for ny ansøgningsrunde til grønne og blå innovationsprojekter. Som noget nyt skal leadpartneren på projektansøgningen deltage i mindst én konsultation med Interreg Baltic Sea-sekretariatet for at komme i betragtning til projektstøtte.

Sjællandske aktører kan nu søge støtte til grænseoverskridende projekter i og omkring Østersøen inden for tre prioritetsområder igennem Interreg Baltic Sea, som har åbnet op for projektansøgninger den 5. oktober.

De tre prioritetsområder, som skal fremme grøn og blå vækst i østersøområdet, er innovation, effektiv forvaltning af naturressourcer og bæredygtig transport. Fristen for at indsende projektansøgninger til Interreg Baltic Sea er den 9. april 2018.

 

Ny proces i den kommende ansøgningsrunde

Et opmærksomhedspunkt i den kommende ansøgningsrunde angår ansøgningsprocessen. For den kommende ansøgningsproces adskiller sig en smule i forhold til tidligere ansøgningsrunder. Det er nemlig obligatorisk at leadpartneren på projektansøgningen indgår i mindst én online konsultation med Interreg Baltic Sea-sekretariatet. Formålet med konsultationen er at rådgive og vejlede projektansøgerne i, hvordan de bedst kvalificerer deres projektidé til at blive godkendt under Interreg Baltic Sea-programmet. Programmets sekretariat opfordrer leadpartneren på projektansøgningerne til allerede nu at booke deres konsultationstid.

Den kommende ansøgningsrunde har desuden et specialiseret fokus på at fremme offentlige myndigheders produktivitet og ydeevne. Så hvis du har en projektidé i støbeskeen, er det vigtigt at inddrage offentlige myndigheder med en vigtig rolle i projektet, hvis du vil komme i betragtning til støttekronerne under Interreg Baltic Sea.

Partnere fra Danmark kan modtage op til 75 procent finansiering i forbindelse med et projekt godkendt under Interreg Baltic Sea-programmet.

Mere om prioritetsområderne og ansøgningsprocessen for den kommende Interreg Baltic Sea-ansøgningsrunde

Kort om Interreg Baltic Sea-Østersøen

Interreg Baltic Sea har til formål at fremme innovation, bæredygtighed, samhørighed og bedre tilgængelighed i og omkring Østersøen. Foruden EU-staterne omkring Østersøen er Norge, dele af Rusland og Hviderusland også en del af programmet, og kan derfor indgå i projekter og bidrage med finansielle midler.

Interreg Baltic Sea har fire overordnede prioriteter og en række specifikke formål under disse, som der kan søges støtte til:

 1. Kapacitet til innovation
 • A: Forsknings- og innovationsinfrastruktur
 • B: Smart specialisering
 • C: Ikke teknologisk innovation
 1. Effektiv forvaltning af naturressourcer
 • A: Rent vand
 • B: Vedvarende energi
 • C: Energieffektivitet
 • D: Vækst i den blå sektor
 1. Bærerdygtig transport
 • A: Intern kompatibilitet i transportsektoren
 • B: Adgang til fjerntliggende områder
 • C: Havsikkerhed
 • D: Miljøvenlig shipping
 • E: Miljøvenlig urban mobilitet
 1. Koordination af EU-strategi
 • Seed money
 • Koordination af makro-regional samarbejde

Der er i perioden fra 2014-2020 bevilliget cirka 1.959.350.000 kroner (278,6 millioner euro) til prioriteterne i Interreg Baltic Sea fra European Regional Development Fund (ERDF). Pengene uddeles til projekter, der fremmer grøn og blå vækst i og omkring Østersøen igennem innovation, effektiv forvaltning af naturressourcer og bæredygtig transport.

I forbindelse med den tredje ansøgningsrunde er der et specialiseret fokus på at fremme offentlige myndigheders ydeevne og produktivitet. Derfor er det forventet at offentlige myndigheder skal spille en vigtig rolle i de kommende Interreg Baltic Sea projekter.

Det er muligt at søge om projektstøtte til den tredje ansøgningsrunde af Interreg Baltic Sea fra den 5. oktober og frem til 9. april 2018.

Kort om den nye ansøgningsproces

Der er i forbindelse med den tredje ansøgningsrunde indført et obligatorisk krav om at leadpartnerne på projektansøgningen skal indgå i mindst én konsultation med Interreg Baltic Sea-sekretariatet.

Projektansøgerne skal forud for konsultationen udfylde en projektidé formular (PIF).

PIF sendes til Interreg Baltic Sea-sekretariatets mail : idea@interreg-baltic.eu og danner udgangspunkt for konsultationen.

Konsultationen med Interreg Baltic Sea-sekretariatet skal finde sted før 15. januar 2018, men ansøgerne opfordres allerede nu til at booke tid til konsultation.

Den obligatoriske konsultation finder sted online.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej