LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Region Sjælland tester om robot kan afløse varme hænder

I fremtiden vil en voksende aldrende befolkning samt manglen på plejepersonale udgøre et kæmpe problem for Europa. Derfor er Region Sjælland med i projektet HealthCAT, der skal udvikle en prototype på en ny robot, som skal aflaste personalet i sundhedsvæsenet.

Disse års vækst i antallet af ældre medfører, at der bliver færre varme hænder i sundhedsvæsenet. Det er ikke kun en udfordring for Region Sjælland, men for hele Europa.

HealthCAT -projektet (Health Care Assisting Technology), som Region Sjælland er partner i, skal være med til at modvirke tendensen ved at udvikle en ny robot, der kan aflaste plejepersonalet, spare tid og derved skabe mere plads til den vigtige og nære patientrelation.

I HealthCAT-projektet, der har fået støtte under Interreg Deutschland-Danmark, skal Region Sjælland i løbet af 2018 være med til at definere, hvilke udvalgte opgaver en robot kan varetage på regionens sygehuse, der skaber mest effekt i form af aflastning af personale. Regionens rolle er således først og fremmest at være med til at prøve og evaluere effekten af en robot-prototype

Robotten kan yde et vigtigt bidrag ved gentagende opgaver, som ellers ville tage tiden fra patienten. Det kunne eksempelvis være transport af måltider, afhentning af medicin på lager eller måling af puls og blodtryk. HealthCATs robot ville derved blive en del af den velfærdsteknologi, der skal håndtere fremtidens udfordringer for sundhedsvæsenet og plejesektoren.

 

Forringer robotter livskvaliteten?

Projektet beskæftiger sig samtidig med en række dilemmaer, der debatteres i den offentlige sektor i disse år:

Stjæler robotter arbejdspladserne fra sygeplejerskerne og SOSU’erne? Hvilke sikkerhedsproblemer kan opstå? Vil den potentielle manglende menneskelige kontakt med personalet forringe den ældres livskvalitet? Hvilke øvrige etiske udfordringer knytter sig til bruge af robotter i sundhedsvæsnet og samdfundet generelt?

Partnerne i HealthCAT imødegår eventuelle skeptikere ved at inddrage interessenterne i processen. Prototypen på robotten udvikles i tæt samarbejde med danske sygehuse og tyske plejehjem og mange andre relevante aktører. Således bliver robotten ikke blot relevant for samfundet, men kan også blive accepteret af både sundhedspersonale og patient.

Kort om projektet

Leadpartner

Syddansk Universitet (SDU).

Øvrige partnere

FH-Kiel (Universitet for Anvendt Videnskab Kiel), Syddansk Sundhedsinnovation, virksomheden Robotize, Sygehus Sønderjylland og Universität zu Lübeck (UZL)

Tidshorisont 

Projektet startede den 1. januar 2017 og slutter den 31. januar 2020

Økonomi

Interreg Deutschland-Denmark støtter projektet med 1.698.699 Euro. De samlede støtteberettigede udgifter er på 2.831.165 Euro

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej