LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Robotarme på toilettet? Sådan virker første danske EU-køb af sundhedsinnovation

EU-projektet SILVER er det første EU-støttede projekt om indkøb af sundhedsinnovation med dansk deltagelse. Metoden er såkaldte prækommercielle udbud, der giver virksomheder mulighed for at udvikle løsningerne.

 

Hvis du som gammel skal på toilettet, vil du så helst have en medhjælper til at følge dig ud på toilettet? Eller foretrækker du at klare det selv med hjælp fra en støttende robotarm?

Et hollandsk firma kan se et marked for en assisterende støttearm, der kan stabilisere ældres bevægelser, og det vil de nu gerne udvikle. Den idé er så god, at de sidste år vandt en sølvmedalje som led i EU-projektet SILVER og dermed kom med i opløbet om at få midler til at færdigudvikle robotarmen.

Bag SILVER-projektet står 13 europæiske partnere, heriblandt Region Syddanmark og Odense Kommune. Det er det første EU-støttede projekt om indkøb af sundhedsinnovation med danske partnere.

Kender behov men ikke teknologien

”Vi ser ofte, at nogle virksomheder har en teknisk løsning. De kommer og siger: ’Vi tror, dette kan være interessant for jer.’ Men problemet er, at det ofte ikke er behovsstyret. Det er udviklet af nogle, der ikke har deres daglige arbejde inden for ældre eller handicap-området,” forklarer René Lorenz, chef for virksom viden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Odense Kommune er derfor gået med i projektet for at sikre innovation, der kan bruges ude i den kommunale virkelighed. Kommunen har brug for virksomhederne, understreger René Lorenz.

”Hvis vi selv skulle udvikle løsningerne, så ville vi mangle faglighed omkring teknologien.”

SILVER-projektet har et budget til udvikling på cirka 16 millioner kroner. Odense Kommune lægger selv cirka en million kroner i løbet af de godt fire år, projektet løber. Resten af pengene kommer de øvrige partnere og fra EU’s forsknings- og innovationsprogram.

”Det er da forhåbningen, at der bliver udviklet nogle løsninger, vi kan bruge. Det er en måde for os at understøtte noget udvikling og forskning, samtidig med at få noget udbytte af det,” forklarer René Lorenz.

Prækommercielle udbud

For Region Syddanmark, der har lagt 900.000 kroner i projektet, er det vigtigt at få viden om, hvordan innovative indkøb kan forbedre sundhedssystemet.

”Hvis vi skal have en større effektivisering, så er der behov for at afprøve nye former for indkøb, der er bedre til at levere innovation,” forklarer Susan Dalum, konsulent hos Region Syddanmark.

Den type udbud, som SILVER arbejder med, hedder prækommercielle udbud (PCP). Denne type udbud efterlader et stort frirum til virksomhederne til at finde på nye løsninger. PCP er dermed anderledes end funktionsudbud, hvor virksomheder bliver bedt om at komme med løsninger på helt specifikke opgaver, eksempelvis en robot til løft af ældre.

Virksomhederne er under SILVER blevet bedt om at komme med løsninger på, hvordan myndigheder kan fremme øget selvhjulpenhed af ældre med robotteknologi. En lang række virksomheder bød derefter ind idéer, som et uafhængigt, selvstændigt panel vurderer i flere faser.

Udvælgelsen sker på baggrund af kriterier, som udbyderne – heriblandt Odense Kommune – har udvalgt. I første fase bliver feltet af virksomheder indskrænket til først otte og til fire i fase to. I anden fase skaber virksomhederne prototyper, der skal testes i et Living Lab under Region Syddanmark i Odense. Afprøvningsfasen begynder senere på året.

Kun til store projekter

for Region Syddanmark er det en fordel, at de får udnyttet deres kompetencer inden for velfærdsteknologi, hvor regionen går efter at få en markant, europæisk profil.

“I praksis bliver vi klogere på, hvordan vi anvender og bruger vores testfaciliteter i samarbejde med virksomheder,” siger Susan Dalum.

Regionen har allerede gjort sig erfaringer med indkøb af innovation via PCP-udbud.

”Vi har lært, at PCP-modellen har muligheder, men også at det kræver nogle større projekter, før det er det værd. Det er en administrationstung model. Den er ikke værd at bruge, hvis det er små projekter,” konstaterer hun.

Partnerne skal også vide – som i andre, større EU-udbud – at man ikke kan give lokale virksomheder særlige fordele. En enkelt dansk virksomhed havde således budt ind med en ide, men blev frasorteret.

”Vi vil altid gerne understøtte det lokale erhvervsliv, men sådan er spillereglerne. Når jeg kun kigger på det fra ældre- og handicapvinklen, så vil vi jo have de bedste løsninger. Men vi vil jo gerne, hvis begge dele kan gå hånd i hånd,” siger René Lorenz.

Fakta om EU’s støtte til innovative indkøb

  • EU har i 2014 og 2015 en række støttemuligheder, hvor myndigheder kan gå sammen over grænserne for at lave innovative indkøb. Der er både støttemuligheder for innovationspartnerskaber (Public Procurement of Innovation, PPI) og prækommercielle udbud. Mulige indkøbere kan være hospitaler, kommuner, regioner, sundhedsministerier, og andre potentielle interessenter. Sjælland EU Nyt har tidligere beskrevet mulighederne for innovative indkøb.
  • SILVER er det første EU-projekt om indkøb af innovation til sundhedssektoren med dansk deltagelse.

Fra januar 2014 er der to andre projekter med danske deltagelse:

  • UN-WIRED HEALTH har fået støtte fra det gamle forskningsprogram, FP7, og handler om at bruge mobilt udstyr til at sikre en god behandling i forbindelse med vacciner og hjertepatienter. Region Syddanmark er partner.
  • NYMPHA-MD har ligeledes fået støtte fra det gamle forskningsprogram, FP7, og har som mål at afprøve mobilt udstyr til maniodepressive patienter. Region Hovedstaden er partner.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn