LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

RUC-forsker vil forlænge batteritid på mobilen

RUC-professor, der med EU-støtte arbejder på at mindske strømforbruget fra software, ser gode muligheder for støtte fra nyt EU-program.

Af Filip Schwartz Kirkegaard (foto: John Gallagher til Horizon2020 kick-off konference i København) 

Skype, Facebook og Angry Birds.

Når meget software kører på smartphonen, så drænes batteriet lynhurtigt. Det er et problem, som syv forskere på RUC forsøger at løse med EU-projektet ENTRA.

”Vi ser på, hvilke dele af programmerne, der bruger energi og gør det så muligt at designe dem mere effektivt og energibesparende,” forklarer John Gallagher, professor ved CBIT på RUC og koordinator på projektet.

RUC-forskerne, der er dataloger, har kig på software-delen, altså koden i programmer og styresystemer. Sammen med partnere fra Storbritannien og Spanien vil de skabe basis for softwaredesign, der bruger hardwaren – og dermed batteriet – mindst muligt.

Sjælland EU Nyt har mødt John Gallagher til kick off-konference for EU’s næste forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020, arrangeret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Vi tog en snak om mulighederne ved det nye program, der fra 2014-2020 har et budget på 530 milliarder kroner.

”Jeg tror, at der er gode chancer,” siger John Gallagher om muligheden for at få EU-støtte.

Selvom ENTRA, der startede sidste år, kører to år endnu, så kigger han allerede nu efter muligheder for at lave flere EU-projekter. Han er også med i en IKT-referencegruppe, der kommer med anbefalinger til Horizon 2020, under Forsknings- og Innovationstyrelsen.

”Vi begynder at tænke på en ENTRA 2-ansøgning allerede nu,” forklarer John Gallagher.

Forskere skal være mere kreative

John Gallagher hæfter sig især ved, at Horizon 2020 er blevet mere problemorienteret i forhold til det tidligere forsknings- og innovationsprogram, FP7.

”Det er lidt mere problemorienteret. Som forsker betyder det, at man skal være lidt mere kreativ og finde måder, hvorpå ens forskning kan give svar på samfundsudfordringer,” siger John Gallagher.

Det er positivt for RUC, siger han.

”Det passer meget godt til RUC’s model med tværfaglighed og problemorienteret forskning,” siger John Gallagher, der tilføjer, at han selv dog mest har kig på prioriteten ”Industrielt Lederskab”, hvor han som IT-forsker har bedre støttemuligheder end under prioriteten ”Samfundsmæssige Udfordringer”.

John Gallagher – og hans internationale netværk – har dog også kig på prioriteten ”Future and Emerging Technologies”.

”Alle områder er i princippet interessant. Vi vil kigge nærmere på programmet og kigge på, hvor vi kan lave en god ansøgning og skabe et konsortium,” forklarer han.

Skaber det arbejdspladser?

En anden udvikling i det nye Horizon 2020 er, at der fra politisk side er fokus på at skabe arbejdspladser. Her er John Gallagher mere skeptisk.

”Det er svært at måle og se direkte. Man må have tillid til, at der er en langvarig effekt. At der bliver skabt en viden og netværk, der siden fører til arbejdspladser,” siger John Gallagher.

Han nævner, at hans eget projekt har fokus på ”Future and Emerging Technologies”, altså er det forholdsvist ny og teoretisk forskning.

Kan ENTRA skabe jobs?

”Vi har en virksomhed tilknyttet, XMOS. Måske vil ENTRA hjælpe dem til at vokse? Måske vil vores ph.d.-studerende fra RUC bruge erfaringen fra ENTRA og skabe et start up? Det er muligt, at ENTRA vil skabe jobs, men vi forventer ikke, at det bliver inden for de næste tre til fem år,” siger John Gallagher.

Ikke svært at søge EU-støtte

En klassisk kritik af EU’s støtte til forskning og innovation er, at det er svært og bøvlet. Det oplever John Gallagher ikke. Han har som koordinator på ENTRA-projektet den tungeste rolle, men det oplever han ikke som et problem, eftersom han har en administrator tilknyttet – hvilket EU også betaler for.

Han tror dog ikke, at det nye EU-program, Horizon 2020, vil gøre det lettere for ham at søge støtte.

”Det bliver lige så svært, som det var før,” mener han.

Til gengæld overdriver mange, hvor svært det er, vurderer han.

”Jeg tror, det er overdrevet. Det er lige så svært at skrive en ansøgning til Det Strategiske Forskningsråd i Danmark. Og succesraten er nogenlunde den samme,” siger John Gallagher.

Positivt med støtteenhed på RUC

RUC har ikke mange EU-støttede forskningsprojekter. Størstedelen af EU-støtten til RUC har været via Interreg-projekter, der støtter samarbejde – men ikke med forskningsfokus – med grænsenære regioner i eksempelvis Sverige og Nordtyskland. John Gallagher tror, at en del RUC-forskere har været skræmte og haft et indtryk af, at det er svært at søge EU-støtte.

”Derudover har vi ikke haft en støtteenhed, der kunne hjælpe forskerne med at søge. Nu er der sat en støtteenhed op, der kan hjælpe forskere og institutter. Det tager måske et par år, før vi ser den fulde effekt, men jeg tror, at det er meget positivt,” siger John Gallagher.

Udover ENTRA er RUC også involveret i anden, EU-støttet forskning. Blandt andet projektet NanoReTox, der undersøger eventuelle skadelige effekter af nanopartikler. Et andet projekt er SERVPPIN, der undersøger private og offentlige tjenesters effekt på væksten i Europa.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej