LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Sjællandske skoler nyder godt af EU’s åbne grænser og projekter

Fotos: Rune Halskov, Høng Privatskole

Høng Privatskole og Holbæk 10. klassecenter er to af de sjællandske skoler, der i 2014 gik sammen med andre europæiske skoler og fik støtte gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Ét mål er at lære eleverne, at andre EU-borgere ikke er så forskellige fra dem selv.

 

Udveksling af elever, en jobportal og et engelsk idékatalog til undervisning samt én på opleveren er blot nogle af de målsætninger, som to lærere fra henholdsvis Holbæk 10. klassecenter og Høng Privatskole har sat sig. Begge er de med i projekter med forskellige skoler i EU og har fået støtte gennem Erasmus+ Key Action 2 School to School partnerskaber, hvor skoler går sammen om fælles fokusområder i forhold til undervisning.

 

Unge iværksættere

På Høng Privatskole er det lærer Rune Halskov, der har taget initiativ til at finde et passende projekt. Rune underviser i flere af naturfagene og i valgfaget Innovation og entreprenørskab, og netop innovation er kernen i VASE-projektet, som han og Høng Privatskole deltager i.

VASE står for Values and Student Entrepreneurs. Projektet er todelt, hvor den ene del er med lærerne i fokus, da de skal udarbejde et idékatalog med undervisningsforløb inden for entreprenørskab og innovation. De andre deltagende skoler kommer fra Portugal, Italien, Grækenland, Rumænien, Polen, England og Spanien, som er det ledende land på projektet. Lærere fra alle landene mødes i alt fire gange i løbet af de to år projektet varer.

IMG_0827

Den anden del af VASE-projektet består af en udveksling af 18 elever fra 7. til 9. klasse, hvor eleverne således både prøver at være værter og gæster for europæiske ligestillede i en uge. Hele forløbet skal være med til at gøre eleverne til iværksættere.

”Når man kommer hjem, ser man på meget med andre øjne. Jo flere, der får sådan en oplevelse, jo flere får et indtryk af, at det fremmede ikke er så farligt, for de oplever det jo på egen krop”, siger Rune Halskov.

Ved elevudvekslingerne er det blot Danmark, Polen, Portugal og Grækenland, der deltager.

IMG_0685

Høng Privatskole har af Erasmus+-programmet fået cirka 127.000 danske kroner, som nu skal bruges til at gennemføre projektet med elevudveksling og idékataloget. Kræver projektet yderligere midler, vil skolen støtte yderligere op om projektet økonomisk.

Rune Halskov, der også er international koordinator på skolen, lægger ikke skjul på, hvor stor betydning EU-pengene har.

”De 127.000 kroner betyder rigtig meget for vores skole, men for de andre skoler i projektet betyder det alt, for de har ikke penge til investeringer”, siger Rune Halskov og glæder sig til, at de andre lande kommer på besøg i maj måned, hvor de blandt andet skal programmere LEGO-robotter.

 

Lærepladser i andre lande

Elever skal være bedre til at se jobmuligheder på den anden side af landegrænserne, mener Mette Ludvigsen, der er lærer på 10. klassecenteret i Holbæk. Hun er gået sammen med erhvervsskoler fra Grækenland, Italien, Spanien, Tjekkiet og Østrig om Erasmus+-projektet EUNeedsU, der skal vække de unges interesse for muligheder i udlandet.

”Vi skal have de unge til at udvide deres horisont og se ud over deres egne grænser. Det kan være svært at finde lærepladser herhjemme, så projektet skal også fungere som en opfordring til at kigge mod vores europæiske naboer, for nogle steder mangler de ligefrem elever”, siger Mette Ludvigsen, der selv tog initiativ til projektet.

Selvom skolen i Holbæk er en 10. klasse og ikke en erhvervsskole, har Mette Ludvigsen set en god samarbejdsmulighed, da mange af eleverne fra 10. klassescenteret i Holbæk ofte tager sig en erhvervsuddannelse efterfølgende.

”Vi har åbne grænser i vores globaliserede verden, og det skal vi prøve at udnytte på en god måde,” siger Mette Ludvigsen.

Foruden at undervise i dansk og engelsk på Holbæks 10. klassecenter underviser hun i faget Ung i EU, og det er fire elever fra dette fag, der skal med til første udvekslingsmøde med de andre skoler i marts måned.

Idéen kom fra et tidligere Comenius-projekt, der havde været ”alt for spændende”, og Mette Ludvigsen satte sig for, at hun gerne selv ville sætte noget i søen. Gennem det såkaldte eTwinning fandt Mette Ludvigsen interessante partnere, og nu er projektet takket være en del frivilligt arbejde i gang.

”Det kræver nogle investeringstimer”, siger hun og henviser til, at der ikke er tid på skolen til at lave ansøgningerne.

”Men dem bruger man, hvis man er interesseret”, tilføjer hun.

Drømmen er, at de seks skoler i projektet om tre år har sat en job- og uddannelsesportal i luften, hvor virksomheder vil annoncere ledige stillinger og lærepladser, men også hvor unge kan blive klogere på mulighederne i udlandet.

 

ZealandDenmark samarbejder med specialkonsulent Jørgen Grubbe, der tilbyder rådgivning, information og hjælp med at finde europæiske partnere til projekter under Erasmus+.

Har du spørgsmål eller brug for gode råd i forbindelse med uddannelsesprojekter og EU-støtte, kan Jørgen Grubbe kontaktes per mail på jogru@holb.dk. Desuden står ZealandDenmark til rådighed på info@zealanddenmark.eu.

 

 

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej