LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Stadig hjælp at hente til Horizon-ansøgningen

EUopSTART, der yder økonomisk støtte til at skrive Horizon 2020-ansøgningen, og der er stadig tilskud at hente i år. Også til ansøgninger næste år.

En barriere for at søge støtte fra EU’s fonde er ofte, at det kan være svært at overskue ansøgningsprocessen og afsætte de fornødne ressourcer til den.

De problemer imødekommer EUopSTART, hvor Styrelsen for Forskning og Innovation yder støtte til at skrive ansøgninger. Og der er stadig penge til at søge EUopSTART-tilskud i 2017.

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2017 klokken 12.00, hvor der også er mulighed for at søge til de nye 2018-2020-arbejdsprogrammer i Horizon 2020, når de bliver offentliggjort.

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i projekter under forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020.

Man kan under ordningen søge tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde en ansøgning til udvalgte emner under Horizon 2020. Tilskuddet gælder blandt andet til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen, såsom løn, rejser og konsulentydelser.

Kort om EUopSTART

Hvem kan søge?

Offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark.

Det er organisationen og ikke den enkelte forsker, der får tilskud fra EUopSTART.

Til hvad?

Tilskud ydes til dækning af udgifter, som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser. De konkrete tilskudsmuligheder fremgår af opslagsteksten.

Hvor meget?

Tilskuddets størrelse afhænger af den aktivitet, der søges om tilskud til. Styrelsen giver tilskud på op til 50 procent af udgifterne. Ansøgerne skal således selv bidrage med minimum 50 procent.

Op til 70 procent af tilskuddet kan anvendes til at indkøbe konsulentydelser.

Hvornår?

Ansøgningsfrist er den 30. oktober klokken 12.00.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn