LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Tre nye frister for hjælp til ansøgningen

EUopSTART, der yder økonomisk støtte til at skrive Horizon 2020-ansøgningen, har annonceret tre ansøgningsfrister i 2018.

En barriere for at søge støtte fra EU’s fonde er ofte, at det kan være svært at overskue ansøgningsprocessen og afsætte de fornødne ressourcer til den.

De problemer imødekommer EUopSTART, hvor Styrelsen for Forskning og Innovation yder støtte til at skrive ansøgninger. Og Uddannelses- og forksningsministeriet har nu offentliggjort de tre ansøgningsfrister i 2018 – i henholdsvis februar, maj og oktober.

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i projekter under forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020. Der er således mulighed for at søge støtte til arbejdet med de nye 2018-2020-arbejdsprogrammer i Horizon 2020. Du kan finde links til relevante indkaldelser under disse i højre side under ‘Læs også’.

Man kan under ordningen søge tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde en ansøgning til udvalgte emner under Horizon 2020. Tilskuddet gælder blandt andet til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen – såsom løn, rejser og konsulentydelser.

Kort om EUopSTART

Hvem kan søge?

Offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark.

Det er organisationen og ikke den enkelte forsker, der får tilskud fra EUopSTART.

Til hvad?

Tilskud ydes til dækning af udgifter, som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejser og konsulentydelser. De konkrete tilskudsmuligheder fremgår af opslagsteksten.

Hvor meget?

Tilskuddets størrelse afhænger af den aktivitet, der søges om tilskud til. Styrelsen giver tilskud på op til 50 procent af udgifterne. Ansøgerne skal således selv bidrage med minimum 50 procent.

Op til 70 procent af tilskuddet kan anvendes til at indkøbe konsulentydelser.

Hvornår?

Der er mulighed for at søge tre gange i 2018:

  • 1. cut off i år er den 26. februar 2018
  • 2. cut off er den 22. maj 2018
  • 3. cut off er den 8. oktober 2018

Ved alle tre cut offs er fristen kl. 12.00.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej