LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Sundhedsprogram har fokus på integreret pleje, medicinpriser og sjældne sygdomme

Det Tredje Folkesundhedsprogram har åbnet tre nye indkaldelser, der har fokus på integreret pleje, koder til at spore sjældne sygdomme, samt samarbejde mellem stater omkring medicinpriser. Ansøgningsfrist den 26. april 2018.

Det Tredje Folkesundhedsprogram er EU’s handlingsprogram for sundhed, som har til formål at gennemføre og implementere EU’s sundhedspolitik og fremme samarbejdet med medlemslandene. Programmet løber fra 2014-2020 og er det primære værktøj til at supplere medlemslandenes fælles tiltag på sundhedsområdet.

Hvert år kommer der nye indkaldelser med forskellige temaer. Dette års program har tre indkaldelser med fokus på integreret pleje, kodning til at spore sjældne sygdomme og samarbejde mellem stater omkring medicinpriser.

 

Integreret pleje

Ansøgninger indenfor integreret pleje har til formål at skabe patientforløb, der er tættere knyttet til den enkelte borgers behov, så patienten især oplever sammenhæng mellem behandling, pleje og rehabilitering. Dette kræver ofte, at sundhedsvæsnets aktører taler bedre sammen og derved løfter kvaliteten og effektiviteten i behandlingen, så borgeren blandt andet undgår for lange ventetider, fejlmedicinering, unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.

Der er forskellige krav til projekter, hvorfor ansøgningen skal beskrive, hvordan projektet vil leve op til følgende krav:

  1. Projekter skal kunne assistere sundhedsudbydere – og personale med at implementere integreret pleje. Det skal bygge på værktøjer, vejledning og viden fra tidligere EU-projekter, EIP on AHA og HSPA-ekspertgruppen.
  2. Projekter skal kunne bringe pionerer inden for integreret pleje sammen med nye aktører i sundhedssystemet, som gerne vil have erfaring med integreret pleje.
  3. Levere teknisk assistance til nye aktører i sundhedssystemet i forbindelse med planlægning af integreret pleje, design af integreret plejeprogrammer og vidensudveksling mellem erfarne aktører inden for integreret pleje.

Indkaldelsen kan kun søges af organisationer, offentlige myndigheder, offentlige forsknings- og sundhedsinstitutter, universiteter og højere uddannelsesinstitutioner og lignende.

Ansøgere, som deltager i en projektansøgning, skal være uafhængige af hinanden og fra mindst tre forskellige lande, der er berettiget til at søge midler under sundhedsprogrammet. Projektet må desuden maksimalt vare tre år. Find mere information i indkaldelsesteksten.

Kort om indkaldelsen

Deadline

26. april 2018

Budget 

Maksimum beløb 3,6 millioner Euro

60 procent af udgifterne finansieres af Folkesundhedsprogrammet

 

Samarbejde om policys af medicinpriser

Formålet med indkaldelsen er at skabe og støtte frivilligt samarbejde mellem EU’s medlemsstater inden for særligt medicinpriser. Målet er at skabe og vedligeholde et instrument, der kan udveksle information om medlemslandenes politikker for prisfastsætning af medicin.

Indkaldelsen kan kun søges af organisationer, offentlige myndigheder, offentlige forsknings- og sundhedsinstitutter, universiteter og højere uddannelsesinstitutioner og lignende.

Ansøgere, som deltager i en projektansøgning, skal være uafhængige af hinanden og fra mindst tre forskellige lande, der er berettiget til at søge midler under sundhedsprogrammet. Projektet må desuden maksimalt vare tre år. Find mere information i indkaldelsesteksten.

Kort om indkaldelsen

Deadline 

26. april 2018

Budget

Maksimum beløb 300.000 Euro

60 procent af udgifterne finansieres af Folkesundhedsprogrammet

 

Sporing af sjældne sygdomme

Formålet med indkaldelsen er støtte EU’s medlemsstater i at forbedre evnen til at indsamle information om sjældne sygdomme. Dette gøres ved at implementere såkaldte Orphacodes, som er et særligt kodningssystem for sjældne sygdomme.

Der er tre krav til, hvilke aktiviteter projektet skal indeholde. Disse er:

  1. Udvikle regler og vejledninger til kodning af sjældne sygdomme.
  2. Støtte pilottest af Orphacodes, samt implementering af systemet i fire medlemslande, som endnu ikke har et kodningssystem af sjældne sygdomme.
  3. Støtte samarbejde og udveksling af erfaringer med kodning af sjældne sygdomme.

Indkaldelsen kan kun søges af organisationer, offentlige myndigheder, offentlige forsknings- og sundhedsinstitutter, universiteter og højere uddannelsesinstitutioner og lignende.

Ansøgere, som deltager i en projektansøgning, skal være uafhængige af hinanden og fra mindst tre forskellige lande, der er berettiget til at søge midler under sundhedsprogrammet. Projektet må desuden maksimalt vare tre år. Find mere information i indkaldelsesteksten.

Kort om indkaldelsen

Deadline 

26. april 2018

Budget

Maksimum beløb 750.000 Euro

60 procent af udgifterne finansieres af Folkesundhedsprogrammet.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej