LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Tak for et begivenhedsrigt og skelsættende år

Der blev sat et par milepæle på Greater Copenhagens EU-kontorers historie i 2017. Her får du en lille jule- og nytårsstatus på sammenlægningen, handlingsplanen og en række andre nedslagspunkter fra året, der gik.

– Jeg synes, det er fedt, at I er flyttet herover! I er seje og sjove og have som kolleger.

Budskabet var ikke til at tage fejl af, da en medarbejder fra Copenhagen EU Office for nyligt gav sin uforbeholdne mening til kende om, hvad der nok både for os på ZealandDenmark og for vores københavnske venner må være 2017s altoverskyggende begivenhed.

I begyndelsen af november pakkede vi omgivelserne i Lord Palmerstons gamle sommerresidens ned og flyttede vores sager ind i de mere moderne faciliteter hos vores københavnske kolleger.

Flytningen var imidlertid blot var et enkelt skridt mod en egentlig sammenlægning af de to kontorer og oprettelsen af et fælles Greater Copenhagen EU Office. Allerede fra begyndelsen af september har vi haft fælles ledelse, idet Copenhagen EU Office’ direktør tiltrådte som kontorchef for ZealandDenmark, og vicekontorchef Anna Wittenberg blev souschef for begge kontorer.

– Ideen med sammenlægningen er at matche kompetencer og erfaringer under Greater Copenhagen-hatten, så vi kan tilbyde endnu bedre ydelser på tværs og i den større geografi, forklarer Birgitte Wederking.

Læs mere om sammenlægningen i vores interview med administrerende direktør i Region Sjælland Per Bennetsen.

 

Deler mere end kaffemaskinen

Vi deler allerede mere end kaffemaskinen med vores nye kolleger. De to kontorer har nedsat det såkaldte Task Force Greater Copenhagen, i hvilket medarbejderne allerede nu er begyndt at afklare, hvor de kan arbejde tættere sammen på tværs og finde en fælles tilgang til vidensdeling og til rådgivning om projekter inden for de grønne og sunde områder samt kvalificeret arbejdskraft og uddannelse.

Tilmed oplever vi allerede fælles aktivitet inden for mobilitetsprojekter, og der er fælles opbakning til både European Spallation Source i Lund, STRING og Femern Bælt-forbindelsen og digitalisering. Dertil indgår RUC i hovedstadskontorets universitetsfællesskab og får en forsmag på potentialet i den fælles interessevaretagelse på forskningsområdet.

– EU er ikke bare medfinansiering til projekter – det er også adgang til viden og at finde fælles løsninger på fælles udfordringer. Vores to regioner er ganske vist lidt forskellige i dansk sammenhæng men meget lig i det store europæiske billede. Sammen har vi en stærkere stemme, og vi skal internationalisere, informere og inspirere med vækst, udvikling og borgernær effekt for øje, siger Birgitte Wederking.

– Det er indbygget i begge kontorers opdrag, at vi skal gøre Greater Copenhagen mere synligt, men vigtigst af alt skal vi geare i stedet for at duplikere. Der er ingen grund til at lave dobbeltarbejde!

 

Mere end halv fuldendt

Ved nytår er vi halvvejs i løbetiden for vores handlingsplan, og vi er godt på vej til at indfri målene for 2017-2018.

For at nævne et par højdepunkter er der godt gang i udviklingen af EU-projekter inden for programmerne Interreg, Horizon 2020 og LIFE. Hertil kan vi allerede nu konstatere, at 23 sjællandske uddannelsesprojekter under Erasmus+-programmet er blevet godkendt 2017.

På sundhedsområdet har ZealandDenmark bidraget til, at der både importeret og eksporteret innovative løsninger gennem Interreg Europe-projektet ITHACA, som regionen er kommunikationspartner i. En opgave, der i øvrigt foreløbigt er blevet løst til alles store tilfredshed. Til eksempel arbejder regionen med at etablere et innovations-økosystem med inspiration fra de øvrige projektpartnere.

Læs mere om ITHACA-projektet på dets hjemmeside.

ZealandDenmark udgør en videnspartner i formuleringen af den nye ReVUS og har bidraget med EU-perspektiver til foreløbig tre annonceringer i Investeringsplanen. Interessevaretagelsen for Femern Bælt-forbindelsen har skabt opbakning og momentum blandt nøgleinteressenter og bidraget til konkrete policy output. Konkret kastede Friends of Fehmarnbelt-arrangementet i Europa-Parlamentet et andet event af sig med deltagelse fra en endnu bredere kreds af parlamentarikere.

Læs meget mere om Friends of Fehmarnbelt-arrangementet i vores dækning af det:

 

Farvel til Esther og velkommen til en gammel kending

2017 blev også året, hvor ZealandDenmarks kontorchef gennem 10 år, Esther Davidsen, valgte at søge nye udfordringer. Esther har drevet kontoret siden dets spæde opstart efter strukturreformen ikrafttræden, og har stået bag opbygning af vores styrkepositioner inden for kommunikation, interessevaretagelse og projektudvikling.

Læs mere om Esthers nye eventyr i vores interview fra august.

Årets anden store nyhed på personalefronten var, at vi i oktober ansatte Simon Horsholt som ny konsulent og projektudvikler inden for energi, ressourcer og bioøkonomi.

Simon har tidligere været hos os som praktikant inden for samme område og har et solidt kendskab til EU-initiativer og -fonde på de grønne områder. Samtidig kender han regionen og er allerede godt i gang med at skabe samarbejde på tværs af de sjællandske aktører.

Læs mere om Simons planer for EU-støtte i regionen i vores interview fra oktober.

 

Herfra er der blot tilbage at ønske glædelig jul og godt nytår!

Vi ser frem til fortsat givtigt og produktivt samarbejde i 2018!

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej