LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Om ZealandDenmark

Logo Vertikal ZealandDenmark

ZealandDenmark bidrager til internationalisering af Region Sjælland, regionens 17 kommuner og øvrige sjællandske aktører.

 

Vi indsamler og videreformidler viden om de EU-beslutninger under opsejling, markedsfører regionens mange aktører og deres interesser internationalt og sikrer dem muligheden for at deltage i europæiske projekter.

 

ZealandDenmark tilbyder

 • Handlingsorienteret og målrettet information om EU-fonde og EU-netværk.
 • Rådgivning og opfølgning vedrørende projektansøgning og partnerskabssøgning.
 • Strategisk rådgivning vedrørende udvikling af europæiske aktiviteter.
 • Bidrag til international branding af regionen samt fælles interessevaretagelse.
 • Deltagelse i netværk i Bruxelles.
 • Støtte til internationale arbejde i regionen.
 • Informationskanaler med nyt fra Bruxelles om fonde, initiativer, events og politikker. De primære platforme er nyhedsbrev, hjemmeside og vores profiler på de sociale medier.

 

Mød os

ZealandDenmark er i Danmark et par gange om måneden, hvor vi blandt andet mødes med kommuner, region, og andre samarbejdspartnere i regionen. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os og aftale et møde.

Vi deltager gerne i projektudviklingsmøder, der afklarer mulighederne for EU-finansiering af jeres idé. Derefter hjælper vi med at finde partnere og koordinere ansøgningsprocessen.

Vi gennemfører derudover analyser af en kommunes eller andre institutioners største udfordringer, styrker og svagheder i samarbejde med fagudvalg, direktion og strategiafdeling. Vi afsøger også potentialet i europæisk erfaringsdeling, EU-fonde og markedsføring.

 

Organisation

ZealandDenmark er et samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og Vækstforum Sjælland.

Styregruppe

 • Tre repræsentanter fra kommunerne (Næstved, Kalundborg, Roskilde)
 • En repræsentant fra Vækstforum Sjælland
 • To repræsentanter fra Region Sjælland

Personale

 • en kontorchef
 • en redaktør og kommunikationsansvarlig
 • to projektmedarbejdere/konsulenter
 • dertil kommer to til tre praktikantstillinger og med mellemrum en journalistpraktikant

 

Brug vores logo

Hvis du vil bruge ZealandDenmark EU Office’ logo, kan det downloades i to forskellige udgaver.