LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Støttemuligheder

 

Her finder du en liste over de EU-programmer og fonde, der støtter projekter inden for bioøkonomi, ressourcer, energi og klima. Der er endnu mere viden at hente om hver af programmerne ved at klikke på dem.

 

Energiinfrastruktur, forsyningssikkerhed og vedvarende energikilder.

Støtte til projekter med partnere i nærgeografien om grøn transport, energi og ressourcer.

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder.

Støtte til udvikling af landområder inden for blandt andet økologi, natur, miljø og klima.

Natur, miljø og klimatilpasning.

Fokus på at udvikle nye, bæredygtige og pragmatiske løsninger, som integrerer økonomiske, sociale og miljømæssige problemstillinger.