LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Støttemuligheder

 

Her finder du en liste over de EU-programmer og fonde, der støtter projekter inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse. Der er endnu mere viden at hente om hver af programmerne ved at klikke på dem.

 

EasI

Støtter medlemsstaterne i at udvikle og implementere beskæftigelses- og social reformer på nationalt og regionalt niveau i Europa.

Erasmus+

EU’s uddannelsesprogram med en lang række forskellige støttemuligheder.

Horizon 2020

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder. Særligt de to underprogrammer SMV-instrumentet og Eurostar har fokus på virksomhedsstøtte.

  • Eurostars yder støtte til innovative projekter i EU og hjælper europæisk industri til at blive mere produktiv og konkurrencedygtig.
  • SMV-instrumentet støtter virksomheder med at udtænke produktudviklingen eller gennemføre forskning og innovation.

 

Interreg

Støtte til projekter med partnere i nærgeografien om blandt andet opkvalificering, innovation

COSME

Program med fokus på konkurrenceevne og SMV’er.