LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Støttemuligheder

Her finder du en liste over de EU-programmer og fonde, der støtter projekter inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse. Der er endnu mere viden at hente om hver af programmerne ved at klikke på dem.

 

Støtter medlemsstaterne i at udvikle og implementere beskæftigelses- og social reformer på nationalt og regionalt niveau i Europa.

EU’s uddannelsesprogrammed en lang række forskellige støttemuligheder.

Støtte til forskning og innovation inden for en lang række områder. Særligt de to underprogrammer SMV-instrumentet og Eurostar har fokus på virksomhedsstøtte.

Eurostars yder støtte til innovative projekter i EU og hjælper europæisk industri til at blive mere produktiv og konkurrencedygtig.

SMV-instrumentet støtter virksomheder med at udtænke produktudviklingen eller gennemføre forskning og innovation.

Støtte til projekter med partnere i nærgeografien om blandt andet opkvalificering, innovation

Program med fokus på konkurrenceevne og SMV’er.