LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Ny mulighed for få støtte til grønne projekter i jeres kommune

Vinduet er nu åbnet for at ansøge om EU-støtte til 'smart' urban innovation hos Erhvervsstyrelsen.
Læs mere

Her er de nyeste Interreg-projekter i Region Sjælland

Der er stor repræsentation af projektpartnere fra Region Sjælland i den seneste runde godkendte Interreg-projekter. Se her listen over, hvilke projekter disse aktører indgår i og kort information om programmerne.
Læs mere

Her er overblikket over den nye runde Interreg-støtte

Der er åbnet for ansøgninger til næste runde indkaldelser i Interreg Deutschland-Danmark, South Baltic og Baltic Sea. De resterende tre programmer åbner for nye indkaldelser i løbet af foråret 2018.
Læs mere

Kommunalpolitikere skal forklare borgerne om EU-kloakering

Kommunalpolitikere skal kunne forklare, hvorfor de eksempelvis kloakerer i kommunerne og ikke blot skyder skylden på EU.
Læs mere

Gøre det lettere for ældre at komme rundt med kabinecykler

Den svenske kommune Trelleborg vil bruge elektriske kabinecykler som et supplement til den offentlige transport, så det bliver lettere for især ældre borgere at komme rundt.
Læs mere

Her er årets grønne forsknings- og innovationsstøtte

Grønt fokus i Bruxelles: Den grønne omstilling er stadig højt på dagsordenen i EU, hvor der igen i år er afsat mange støttemidler til innovative og forskningsbaserede projekter.
Læs mere

Gentænk måden hvorpå vi forstår offentlig transport

Et nyt Interreg-projekt fra den polske by Swinojscie vil bygge videre på et tidligere Horizon 2020-projekt og implementere let tilgængelige el-biler, der er nemme at benytte.
Læs mere

Se video: Unikt dansk vækstinitiativ præsenteret for Europa

De fem danske regioner benyttede årlig regionsfestival i Bruxelles til at præsentere det fællesregionale vækstinitiativ Scale-up Denmark for resten af Europa.
Læs mere

Sjællandsk-københavnsk klynge vinder præstigefyldt europæisk pris

Copenhagen Cleantech Cluster, Region Sjælland og Region Hovedstaden vandt tirsdag aften en såkaldt RegioStars Award for bedste regionale, EU-støttede projekt i kategorien Smart Growth.
Læs mere

Regionsfest i gang med fokus på samhørighed

Onsdag er Region Sjælland med til at arrangere europæisk lancering af Scale-up Denmark, under den årlige regionsfestival i Bruxelles.
Læs mere

En stærk, ny regionalpolitik for alle regioner efter 2020

Repræsentanter fra en lang række europæiske regioner var onsdag samlet i Bruxelles for at overrække en samlet erklæring om, hvordan strukturfondsmidlerne skal indrettes efter 2020.
Læs mere

Skærp udvikling og koordinering af fjernvarmeanlæg

Vær med til at fastsætte planer for og implementere nye midler til forbedring af energieffektivitet i eksisterende og udvikling af nye fjernvarmenet i samarbejde med Navarras regionale styre.
Læs mere

Gode personlige relationer gjorde klimaområdet til EU-område

I en lille serie artikler fortæller vi her i august om, hvordan det går med det internationale arbejde i nogle af de sjællandske kommuner.
Læs mere

Skolebørn bliver spydspids for europæisk samarbejde

Et skolesamarbejde med en tysk by skal drive den nye internationale start i Vordingborg og med tiden udvides til andre områder. I en lille serie artikler fortæller vi her i august om, hvordan det går med det internationale arbejde i nogle af de sjællandske kommuner.
Læs mere

EU-fundraising skal ske tæt på den kommunale virkelighed

I Næstved Kommune har man et Center for Strategi og Innovation, sammensat af specialister fra forskellige dele af den kommunale virkelighed. Et lille, prioriteret hjørne er fundraising.
Læs mere

God sommer! Briterne bliver lidt endnu

Nu hvor Bruxelles er på vej på sommerferie, siger vi god sommer med en lille sjællandsk status på tidens altoverskyggende EU-politiske emne: Brexit.
Læs mere

Sjællandsk transportprojekt bidrager allerede til nye EU-klimamål

Europa-Kommissionen har foreslået nye krav til EU-landene om, hvor meget de skal reducere deres udledning af drivhusgasser.
Læs mere

Se video: Gode råd om ansøgning og samarbejde

Få indblik i, hvordan man henholdsvis skriver en god ansøgning til Horizon 2020, og hvorfor det er vigtigt at arbejde tværdisciplinært.
Læs mere

Bliv bedre til at takle udfordringer med alkoholmisbrug

Bystyret i Blackpool i England søger partnere til et projekt, der skal erfaringsudveksle og udvikle løsninger på alkoholmisbrug. Interessetilkendegivelse hurtigst muligt.
Læs mere

Gør kommunalt personale klar at hjælpe med folks livsstil

Bystyret i Blackpool i England søger partnere til et projekt, der skal give offentligt kontaktpersonale kompetencer til at hjælpe befolkningen med adfærds- og livstilsændringer.
Læs mere