LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Her er de nyeste Interreg-projekter i Region Sjælland

Der er stor repræsentation af projektpartnere fra Region Sjælland i den seneste runde godkendte Interreg-projekter. Se her listen over, hvilke projekter disse aktører indgår i og kort information om programmerne.
Læs mere

Her er overblikket over den nye runde Interreg-støtte

Der er åbnet for ansøgninger til næste runde indkaldelser i Interreg Deutschland-Danmark, South Baltic og Baltic Sea. De resterende tre programmer åbner for nye indkaldelser i løbet af foråret 2018.
Læs mere

Kommunalpolitikere skal forklare borgerne om EU-kloakering

Kommunalpolitikere skal kunne forklare, hvorfor de eksempelvis kloakerer i kommunerne og ikke blot skyder skylden på EU.
Læs mere

Gøre det lettere for ældre at komme rundt med kabinecykler

Den svenske kommune Trelleborg vil bruge elektriske kabinecykler som et supplement til den offentlige transport, så det bliver lettere for især ældre borgere at komme rundt.
Læs mere

Se video: Unikt dansk vækstinitiativ præsenteret for Europa

De fem danske regioner benyttede årlig regionsfestival i Bruxelles til at præsentere det fællesregionale vækstinitiativ Scale-up Denmark for resten af Europa.
Læs mere

Regionsfest i gang med fokus på samhørighed

Onsdag er Region Sjælland med til at arrangere europæisk lancering af Scale-up Denmark, under den årlige regionsfestival i Bruxelles.
Læs mere

En stærk, ny regionalpolitik for alle regioner efter 2020

Repræsentanter fra en lang række europæiske regioner var onsdag samlet i Bruxelles for at overrække en samlet erklæring om, hvordan strukturfondsmidlerne skal indrettes efter 2020.
Læs mere

Se video: Sådan kan Region Sjælland få gavn af økosystem

MØD BRIAN: Med patientens behov i centrum arbejder ECH Alliance med at skabe økosystemer, hvor aktørerne mødes på tværs for at tale praksis – ikke teori.
Læs mere

EU-fundraising skal ske tæt på den kommunale virkelighed

I Næstved Kommune har man et Center for Strategi og Innovation, sammensat af specialister fra forskellige dele af den kommunale virkelighed. Et lille, prioriteret hjørne er fundraising.
Læs mere

Se video: Nordirere sparede millioner med innovative indkøb

MØD BRIAN: Med patientens behov i centrum arbejder ECH Alliance med at skabe økosystemer. Her fortæller formand Brian O’Connor om millionbesparelser med innovative indkøb.
Læs mere

Se video: “Doktor, patienten kan se dig nu”

MØD BRIAN: Med patientens behov i centrum arbejder ECH Alliance med at skabe økosystemer, hvor aktørerne mødes på tværs for at tale praksis – ikke teori.
Læs mere

God sommer! Briterne bliver lidt endnu

Nu hvor Bruxelles er på vej på sommerferie, siger vi god sommer med en lille sjællandsk status på tidens altoverskyggende EU-politiske emne: Brexit.
Læs mere

Se video: Sådan skubber økosystemer bag på innovationen

MØD BRIAN: I sundhedssektoren har folk i for lang tid arbejdet i siloer. Det har dæmpet innovationen, fordi virksomhederne eksempelvis ikke kendte patienternes behov.
Læs mere

Se video: Gode råd om ansøgning og samarbejde

Få indblik i, hvordan man henholdsvis skriver en god ansøgning til Horizon 2020, og hvorfor det er vigtigt at arbejde tværdisciplinært.
Læs mere

Sådan uddanner e-health borgere og skaber lighed

Årsager til ulighed i sundhed kan være kostvaner, rygning, alkoholforbrug og dårlig vurdering af eget fysiske og mentale helbred. Men der er inspiration at hente udenlands.
Læs mere

Bliv bedre til at takle udfordringer med alkoholmisbrug

Bystyret i Blackpool i England søger partnere til et projekt, der skal erfaringsudveksle og udvikle løsninger på alkoholmisbrug. Interessetilkendegivelse hurtigst muligt.
Læs mere

Gør kommunalt personale klar at hjælpe med folks livsstil

Bystyret i Blackpool i England søger partnere til et projekt, der skal give offentligt kontaktpersonale kompetencer til at hjælpe befolkningen med adfærds- og livstilsændringer.
Læs mere

Få skærpet ansøgningen til dit næste ÖKS-projekt

Interreg ÖKS afholder ansøgningsseminarer forud for næste ansøgningsrunde. På tre datoer i sensommeren kan I få feedback på jeres projektide. Tilmelding indtil seminarene er fyldte.
Læs mere

Energieffektive huse kan også være gode for sundheden

Energirenovering af vores huse giver ikke kun gevinster på el- og varmeregningen, men kan også være med til at gøre os mere sunde, peger ny europæisk undersøgelse på.
Læs mere

Billeder og video: Sådan fungerer papirløst hollandsk hospital

Sundhedspersonale elsker ikke nye IT-systemer, men de vil gerne ændre vaner, hvis det forbedrer plejen. Det er budskabet fra et af Europas mest digitale hospitaler.
Læs mere