LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

8 danske patienter kræver fri adgang til behandling i udlandet

Dansk parlamentariker på besøg hos EUs sundhedskommissær sammen med otte danske patienter, der kræver ret til fri behandling i udlandet. En af dem er fra Region Sjælland, oplyses det. Formål: At presse på for at få et frit marked for sundhedsydelser. 

Venstres Karin Riis-Jørgensen har under Europa-Parlamentets samling i denne uge i Strasbourg haft møde med EUs sundhedskommissær Androulla Vassiliou. Formålet var at presse på for at få et frit marked for sundhedsydelser.

Androulla Vassiliou bekræftede, at forslaget til nyt tjenesteydelsesdirektiv på sundhedsområdet kommer inden sommer, fortæller Karin Riis-Jørgensen, som siger: ”Det er klart, at alle hospitaler i Europa (eller Danmark) ikke kan være eksperter i alle sygdomme. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt bedre muligheder for, at patienter kan få behandling over grænser og dermed søge derhen, hvor der er eksperter. Det bør man kunne på det offentliges regning. I dag eksisterer muligheden kun i forhold til visse sygdomme, hvis ventelisterne er for lange i Danmark”.

Under besøget havde hun følge af otte danske patienter, der hver i sær kræver ret til behandling i udlandet uden forhåndsgodkendelse. En af dem er fra Region Sjælland, fremgår det, men Karin Riis-Jørgensen vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere.

Under mødet lagde Karin Riis Jørgensen vægt på, at patienter som hovedregel frit skal kunne søge behandling i udlandet og uden videre få behandlingen dækket under de nationale sygesikringsordninger. Det synspunkt bekræftede sundhedskommissæren, fortæller hun.

Kommissæren foreslog, at man i gruppen udvalgte de mest ”eklatante eksempler på behandlingskrævende patienter” og gik til EF-domstolen for at få ret til behandling i udlandet.

Yvonne Watts
Dermed opfordrer Kommissæren til, at patienterne udnytter de muligheder, de allerede har fået gennem den såkaldte Yvonne Watts-sagen, hvor en 75-årig britisk bedstemor gik til EF-domstolen i Luxembourg og vandt.

Yvonne Watts led af knogleskørhed og havde behov for en ny hofte. Hjemme var der en ventetid på omkring et år. Hun forsøgte så at få en henvisning til et udenlandsk hospital. Det nægtede myndighederne – med henvisning til, at hendes sag ikke var mere presserende end de flestes. Hvorefter hun tog sagen i egen hånd, rejste til Frankrig, fik sin hofte.

Da hun kom hjem præsenterede hun regningen for de britiske myndigheder. De nægtede at betale, fordi hun ikke havde fået nogen forhåndsgodkendelse, men fru Watts gik til domstolene, der sendte sagen til afgørelse Luxembourg. Og her fastlog EF-domstolen så princippet om fri adgang til behandling over grænser.

Det direktivudkast, der kommer til juni, skal nærmere kodificere den ret, borgerne allerede har – og bl.a. præcisere, på hvilke områder medlemsstaterne alligevel skal have ret til at kræve forhåndsgodkendelse.

Patientrettigheder
Androulla Vassiliou erklærede umiddelbart efter sin udnævnelse til sundhedskommissær for nogle uger siden, at hun i det ny direktiv ville sammenkoble patientrettigheder og fri udveksling af sundhedstjenesteydelser på EUs indre marked.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej