LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Borgerdialog om strukturfonde på vej til Region Sjælland

En række borgermøder om samhørighedspolitikkens lokale resultater, og hvordan den skal se ud i fremtiden, lægger vejen forbi det sjællandske.

Der er faktisk kun 35 procents chance for, at borgerne ved det, selvom de dagligt drager nytte af EU-finansierede projekter.

Derfor har sammenslutning af europæiske regioner og kommuner (CEMR) og Europa-Kommissionens generaldirektorat for regionalpolitik (DG REGIO) sammen taget initiativ til at arrangere omkring 60 borgerdialogmøder, under betegnelsen ’Local Dialogues’, der skal sætte fokus på, hvordan EU gennem den såkaldte samhørighedspolitik – og dermed blandt andet strukturfondene – hjælper de lokale myndigheder med at udvikle nærområderne.

Samhørighedspolitikken er den suverænt vigtigste post for de europæiske regioner. Den udgør omtrent en tredjedel af det nuværende budget. Det er herfra, at blandt andet den regionale udviklingsstøtte, som Vækstforum administrerer, og Interreg-midlerne kommer fra.

 

Kommer forbi Region Sjælland

I Danmark vil der være tale om fem regionale dialogmøder og således også et arrangement i Region Sjælland og et nationalt arrangement. Danske Regioner anslår, at arrangementerne vil finde sted i maj-juni 2018.

Ifølge kommunikationsdirektør for DG REGIO Dana Spinant sættes borgermøderne i verden, fordi dialog med borgerne er essentiel.

– Målet er at lytte til borgerne og diskutere med dem, hvad Europa leverer for dem i deres regioner gennem samhørighedspolitikken, hvilket er en af de mest håndgribelige form for EU-initiativer på lokalt niveau. Vi vil mødes med borgerne om de muligheder, der er til rådighed, og de resultater, der er blevet leveret af denne politik, og om hvad prioriteterne skal være for fremtiden – hvor skal samhørighedspolitikken investere, siger hun.

ZealandDenmark følger op med flere detaljer om arrangementerne, når disse er på plads. Du kan allerede nu deltage i debatten online ved at bruge hashtag’et #EUinmyregion på de sociale medier.

 

Kort om strukturfonde og samhørighedspolitik

  • EU’s samhørighedspolitik og strukturfonde er en slags fællesbetegnelser for Regionalfonden, Socialfonden, Landbrugsfonden, Fiskerifonden og Samhørighedsfonden.
  • Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Regionalfond (ERDF) har til formål at udligne forskellene i velstand og levestandard i EU’s medlemslande og regioner, og at fremme økonomisk og social samhørighed.
  • Fondenes vigtigste opgave i indeværende budgetperiode (2014-2020) er at fremme beskæftigelsen i EU. De støtter projekter, der hjælper medlemslandene med at ruste Europas arbejdsstyrke og virksomheder til bedre at kunne tage de nye globale udfordringer op.
  • Målet med EU’s samhørighedspolitik er således at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne i Europa – gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF).
Klik på billedet og få mere info om samhørighedspolitikken og strukturfondene 2014-2020.

 

 

 

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej