LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

EU for patienterne

En ny hjemmeside fra Kommissionen sætter fokus på patientrettigheder. Hjemmesiden er skrevet i et let tilgængeligt sprog. Desuden kan man finde links til videoklip, pressemeddelelser og brochurer, efterhånden som de bliver offentliggjort.

Hjemmesiden er en del af en kampagne, der skal give den almene borger mere indsigt de politikker, der arbejdes med på EU-niveau.

Der er fokus på 10 initiativer, hvoraf et af dem er specifikt fokuseret på patienters mulighed for at søge behandling i udlandet. Kommissionen kom i juli med et direktivforslag, der skal gøre det nemmere at gennemskue, hvilke rettigheder man har som EU-borger, hvis man skal behandles i et andet EU-land. Disse rettigheder er hidtil kun blevet fastlagt gennem domme fra EF-domstolen.

Hjemmesiden ”EU for patienterne” findes her.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej