LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

EU må kende sin begrænsning

”EU bør respektere de begrænsede beføjelser, Unionen har på det sundhedspolitiske område. Sådan lyder meldingen fra Regionsudvalget om EUs oplæg til ny sundhedspolitik. Meldingen er en advarsel om, at Kommissionen ikke skal pille for meget ved de nationale sundhedssystemer, når den om nogle uger kommer med et udspil om sundhedstjenesteydelser på tværs af grænser.

Regionsudvalget – de europæiske regioners råd i EU-systemet – har netop godkendt EU-Kommissionens udkast til ny sundhedsstrategi frem til 2013. Men udvalget understreger samtidig, at EU skal passes på ikke at overskride sine beføjelser på sundhedsområdet, og at regionale og lokale myndigheder bør inddrages, når strategien skal føres ud i livet.

Udtalelsen kommer i forbindelse med hvidbogen ”Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-2013″. Regionsudvalgets siger i et svar til Kommissionen, at ”EU bør respektere de begrænsede beføjelser, det har på det sundhedspolitiske område. En fælles indfaldsvinkel til sundhedsspørgsmålet bør ikke munde ud i en harmonisering og brud på subsidiaritetsprincippet”.

(”Subsidiaritet” er på officielt dansk døbt ”nærhedsprincippet” og handler om, hvad der skal være EU-anliggende, og hvad der skal være nationale anliggender).

Svaret er udarbejdet af Karsten Uno Petersen fra Region Syddanmark, som er en af Danske Regioners i alt tre medlemmer i Regionsudvalget og ordfører på sagen.

Det ramler direkte ind i diskussionen om tjenesteydelser på sundhedsområdet, der nu er ved at blive aktuel igen. Sundhedsområdet blev i sin tid taget ud af servicedirektivet på initiativ af socialdemokraterne i Parlamentet. De var bange for, at de sygesikringsordninger og sundhedssystemer, vi kender i dag, ville kunne løbe ind i betydelige vanskeligheder, hvis f.eks. internationale hospitalskoncerner kan etablere sig hvor som helst, eller patienterne uden videre kan beslutte, at de hellere vil have en bestemt operation udført i udlandet end hjemme i deres eget område. Samme bekymring havde i øvrigt en række nationalstater.

Forslag til sommer
Forslaget har været undervejs flere gange, men er hver gang trukket tilbage af Kommissionen i sidste øjeblik. Det skete senest i februar, forlyder det.

Nu har den nyudnævnte sundhedskommissær cyprioten Androulla Vassiliou ved sin tiltræden forleden erklæret, at tjeneydelsesdirektivet på sundhedsområdet vil blive genfremsat til sommer – formentlig i juni – i en let ændret form, sådan at patientrettigheder vil få en ekstra understregning.

Så udtalelsen fra de europæiske regioner kommer på det helt rigtige tidspunkt. Karsten Uno Petersen siger på den ene side, at ”samarbejdet mellem EU-lande om forskellige sundhedsspørgsmål er meget vigtigt”, men på den anden, at ”Man skal huske på, at sundhedsplejebehandlingens struktur og tilrettelæggelse fortsat er et nationalt anliggende”.

Netværk og organisationer
Regionsudvalget lægger i øvrigt vægt på, at der skal et snævrere samarbejde til mellem EU og  det regionale niveau, hvor man samler eksperter og andre med viden på sundhedsområdet i netværk og organisationer på tværs.

Kommissionen er selv inde på noget lignende, men for Regionsudvalget er det afgørende, at der ikke kun bliver tale om snak. Den nye struktur skal sikre, at regionale og lokale repræsentanter bliver inddraget på et tidligt tidspunkt – og hørt.

”Det kan konkret betyde, at nogle af pladserne i de nye EU-komitéer på sundhedsområdet besættes af repræsentanter for det regionale og lokale niveau, og ikke kun af medlemmer fra nationalstaterne”, siger Karsten Uno Petersen.
Regionsudvalgets synspunkter på Kommissionens hvidbog “Sammen om sundhed. En strategi for EU 2008-2013” kan læses her.
Regionsudvalget
Regionsudvalget er et rådgivende organ bestående af 344 repræsentanter for lokale og regionale myndigheder i EU, – hvor “lokale” først og fremmest skal forstås som hovedstæder og andre større byer. Regionaludvalget skal høres i forbindelse med EU-lovgivning, som vedrører de regionale og lokale myndigheder.

Danmark er repræsenteret gennem Danske Regioner med tre faste medlemmer: Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, Knud Andersen Region Hovedstaden og Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland. Desuden er der tre suppleanter Lykke Debois, Region Syddanmark, Bent Larsen, Region Hovedstaden og Søren Salling, Region Syddanmark.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej