LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Europæisk Femern-koordinator vil trække støtte ind i nyt budget

Danske, svenske og tyske politikere underskrev erklæring om Femern-forbindelsens betydning i Bruxelles. Og så var der positive støttenyheder fra den europæiske koordinator.

Koordinatoren for Scandinavian-Mediterranean Transport Corridor, Pat Cox, høstede ved flere lejligheder klapsalver fra hele salen, da han tirsdag deltog i paneldebatten under den europæiske lancering af initiativet Friend of Fehmarnbelt i Bruxelles.

Med sig fra hans hjemland, Irland, havde han nemlig en række klare budskaber:

– Lad der ikke herske tvivl: Femern-forbindelsen er og bliver en europæisk topprioritet, sagde han blandt andet.

Til gengæld havde han glemt sine briller og måtte klare sig med solbriller i det ellers ikke overbelyste udvalgslokale i Europa-Parlamentet.

Til P4 Sjælland, der havde fundet vej til Bruxelles, kunne Pat Cox føje, at den EU-støtte, godt 4,4 milliarder kroner, som Femern-byggeriet allerede har fået tilsagn om, ikke nødvendigvis er tabt, fordi de ikke bliver brugt i indeværende budgetperiode på grund af forsinkelser.

– Vi vil forsøge at forhandle os til at kunne beholde de penge i pungen og dermed være i stand til at bruge dem, når tiden kommer, lød det onsdag morgen på klingende irsk i P4 Sjælland.

Det er ellers normal praksis, når Europa-Kommissionen uddeler støtte til den slags projekter, at de skal bruges inden for budgettets løbetid, der går til 2020. I 2015 blev de 4,4 milliarder kroner bevilget til byggeriet af tunnelen mellem 2016 og 2019. I dag regner Femern A/S ikke med, at byggeriet vil begynde før 2020.

Det var således en glad og tilfreds slesvig-holstensk transportminister, Bernd Buchholz, der lyttede til Pat Cox. Han skal nemlig håndtere de bekymringer fra befolkning og miljøorganisationer, som de offentlige høringer om projektet blotlægger.

– Det er en enormt vigtig udtalelse for både den tyske og den danske side, lød reaktionen.

 

Fokus på det positive

Den nu afgåede formand for STRING-samarbejdet, Steen Bach Nielsen, er af samme opfattelse.

– Som jeg hørte Pat Cox I dag, så var han af den fornemmelse, at vi vil holde fast i det vi allerede har fået tilsagn om, glædede han sig overfor P4 Sjælland.

Initiativet Friends of Fehmarnbelt, der altså var årsagen til arrangementet i Bruxelles, er netop sat i søen af Steen Bach Nielsen, der har villet flytte fokus fra de negative historier om forsinkelser til de positive historier om vækst, jobs, kortere rejsetid og mindre CO2-udledning.

– Vi har sendt et stærkt signal til Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og medlemslandene i dag, som understreger vigtigheden af Femernbælt-forbindelsen. Dette historisk store infrastrukturprojekt vil øge vækst, skabe arbejdspladser, reducere CO2-udledning og fjerne en prioriteret flaskehals i TEN-T-korridoren. Vi skal sammen gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe processen med at køre så glat og hurtigt som muligt, forklarede Steen Bach Nielsen derudover.

 

Hårde forhandlinger forude

Værter for arrangementet var fire medlemmer af Europa-Parlamentet fra Sverige, Danmark og Tyskland. Fra dansk side kunne Jeppe Kofod (A) glæde sig over, at Bruxelles igen blev mindet om, hvilke ”enorme fordele dette infrastrukturprojekt har for borgerne, for erhvervslivet, for jobsøgende, for miljøet og for væksten generelt på begge sider af tunnelen”.

– I Bruxelles er vi ved at påbegynde arbejdet med det næste flerårige rammebudget. Jeg vil kæmpe for at gøre Europa-Kommissionen og medlemsstaterne opmærksomme på, at tilskud til grænseoverskridende infrastrukturprojekter fortsat skal være en prioriteret del af det kommende EU-budget, sagde han.

Jeppe Kofods tyske kollega Knut Fleckenstein stemte i.

– Der er ingen tvivl om, at de kommende budgetforhandlinger bliver hårde. Det er derfor yderst vigtigt, at vi fortæller vores nationale regeringer og Europa-Kommissionen – og minder os selv om – at EU-tilskud skal bevares til projekter som Femernbælt-tunnelen, sagde han og tilføjede under debatten, at transportudvalget i Europa-Parlamentet, som han selv sidder i, er overbevist, og at opgaven nu er at overbevise budgetudvalget.

Under arrangementet underskrev Steen Bach Nielsen og værts-MEP’erne er erklæring, der understreger, at Femernbælt-forbindelsen er en vigtig del af transportkorridoren mellem Skandinavien og Middelhavet og dermed afgørende for at nå EU’s mål om vækst og bæredygtig transport. Erklæringen sendes til en række højtstående europæiske politikere.

Få endnu mere indblik i, hvad deltagerne debatterede under arrangementet, ved at læse de mange tweets om arrangementet på Twitter:

Kort om European launch of Friends of Fehmarnbelt

Værter

  • Jeppe Kofod, MEP og næstformand i S&D
  • Jens Nilsson, MEP (S&D)
  • Gesine Meißner, MEP (ALDE)
  • Knut Fleckenstein, MEP (S&D)

Arrangeret af

  • Friends of Fehmarnbelt
  • STRING
  • EU-kontorerne i STRING-korridoren: ZealandDenmark, Skåne European Office, Copenhagen EU Office og Hanse-Office
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej