LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

EUs forslag alt for vidtgående, siger lægeformand

Sjællandske læger er skarpt kritiske over for det forslag til ”Patientrettigheder over grænser”, som Europa-Kommissionen fremsatte i går i Bruxelles. Det kræver for meget papirarbejde, og der kommer til at gå tid fra patienterne, siger de. Regionspolitiker er ”overordnet positiv”, og det samme er foreningen Danske Patienter. 

Formanden for Lægekredsforeningen for Sjælland er skarpt kritisk over for det forslag om ”Patientrettigheder over grænser”, som Europa-Kommissionen fremsatte i går i Bruxelles. ”Det burde afgrænses til kun at omfatte de patienter, der virkelig ville få gavn af en specialbehandling”, siger Carl Johan Erichsen. ”Som det er nu, ligner det et voldsomt politisk slag i luften”.

Direktivforslaget handler om at patienter frit skal kunne vælge, om de vil behandles i eget eller et andet EU land. I princippet kan de selv bestemme. Patienten lægger selv ud og får så et beløb refunderet, der svarer til, hvad den tilsvarende behandling ville koste i f.eks. Danmark. Der er dog en række begrænsninger på (se link nederst på siden).

Direktivet kunne gøre gavn, hvor man taler om f.eks. sjældne kræftformer, siger Carl Johan Erichsen. ”Her har man langt større erfaring i de store lande, fordi de ser måske 300 patienter om året, mens vi kun ser nogle få”.

Men ellers har han ikke meget til over for forslaget. ”Jeg frygter, vi kommer til at bruge en masse energi på noget, der ikke rigtig gavner patienten”, siger han.

Ideen er, at der skal laves et register over alle typer lægebehandling i Europa, så borgeren ved, hvilke behandlinger han eller hun kan få hvor, og kan sammenligne pris og kvalitet.

Men det kommer til at koste en masse tid at lave et sådant register, ”og reelt er det nok kun få patienter, der vil bruge det ny system. Folk ønsker nærhed og tryghed, når de vælger behandlingssted. Vi ser allerede i dag, at mange vælger at vente på en behandling frem for at blive sendt til et andet sted under det frie sygehusvalg, sådan som vi har det i Danmark”.

Formanden for Yngre Læger i Region Sjælland, Bue Juvik, er enig. ”Når man ser, hvor svært det har været at lavet et kvalitetssystem i Danmark, så virker det som en meget stor udfordring at lave en fælles point-system på tværs af kulturer og lægefaglige traditioner på europæisk plan. Man risikerer, at vi på sygehusene skal bruge mere tid på registrere det, vi laver, end på at lave det”, siger han.

Politiker er ”Overordnet positiv”
Socialdemokraten Allan Kjærgaard-Pedersen, der er næstformand i Region Sjællands Forum for Sygehuse og forskning, siger, at ”overordnet synes jeg, at vi skal se positivt på forslaget, hvis bare det kommer i forsvarlige rammer”.

”Jeg har ikke noget imod, at vi bliver målt og sammenlignet med andre – også i udlandet – for jeg tror, vort sygehusvæsen er bedre end de fleste. Men det er vigtigt, at de behandlinger, vi skal betale til, også har kvalitet. Det har de ikke altid alle steder i Europa. Derfor må man nok kræve forhåndsgodkendelse, så længe der ikke er et klart ranking-system”.

Kjærgaard-Pedersen lægger vægt på, at forslaget er omkostningsneutralt og f.eks. ikke skulle gi’ ekstra udgifter til Regionens sygehusvæsen. Patienten kan jo kun få refunderet det beløb, den tilsvarende behandling ville koste hjemme.

Men det punkt kræver en nærmere afklaring, mener Carl Johan Erichsen. I dag er det sådan, at sygehusene kun får dækket 70 procent af det, en behandling koster. Men når en patient skal behandles på et privat hospital, skal Regionen af med 100 procent af behandlingens pris. Hvis det er de 70 procent, der skal betales internationalt, ”så kunne det måske være en god forretning for Regionen at sende en busfuld hoftepatienter til Nordtyskland”, siger lægekredsformanden. ”Men så bliver privathospitalerne måske til gengæld sure”.

Patienter ønsker klare valg
Direktør i foreningen Danske Patienter Morten Freil er også ”overordnet positiv”. ”Jeg synes, det er rigtig godt, at EU får nogle retningslinjer på området, så patienterne kan få klarhed over, hvad der er deres ret inden for EU”, siger han.

Men det kan ikke være meningen, at patienterne selv skal lægge ud og selv betale for transport. Det vil give social slagside. Der er også sproglige barrierer. Det kan blive nødvendigt med tolkning og andre former for støtte, siger han.

Forslaget giver mulighed for en bedre udnyttelse af den samlede behandlingskapacitet i Europa, siger Morten Freil. ”Men vi må kræve høje fælles standarder, så patienterne får et klart valg”.  Og hvordan de skal laves? ”Det bliver en udfordring!”.

Klik her for at gå videre til en gennemgang af direktivforslaget.

 
  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej