LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Få støtte til implementering af eksisterende projekter i Østersø-regionen

Interreg Østersøen har åbnet op for ansøgninger til at videreføre eksisterende projekter med fokus på implementering og samarbejde. Der kan søges frem til 31. januar 2019.

En netop åbnet ansøgningsrunde i Interreg Østersøen giver mulighed for at videreføre tidligere og igangværende projekter. Det kan enten ske gennem formaliseret samarbejde mellem projekterne via en projektplatform eller ved at styrke implementeringen af eksisterende projekter.

Udvikling og innovation i den blå sektor’ samt ’bedre adgang til validering af produkter og løsninger inden for sundhedsinnovation’ er blandt de strategiske indsatser, som sjællandske aktører tidligere har fået støtte til gennem Interreg Østersø-programmet.

Projektplatforme

Med den første indkaldelse, ”Project platforms”, ønsker Interreg Østersø-sekretariatet at skabe en ramme, som forbinder partnere fra forskellige EU-projekter med samme tematiske fokus som eksempelvis ’blå vækst’ eller ’smart specialisering’. Dette skal fordre samarbejde på tværs af projektpartnerskaber og dermed skabe synergi mellem og øge værdien af indsatser inden for de prioriterede tematiske områder. Mere specifikt åbnes der op for etableringen af projektplatforme blandt tidligere projekter under prioritet ét ’Innovation’, prioritet to ’Naturressourcer’ og prioritet tre ’Transport’. Den 13. november afholdes der et udviklingsseminar i Berlin, hvor aktører har mulighed for at høre mere om programmet og møde eventuelle partnere. Læs om det specifikke event her.

Udvidelse af eksisterende projekter

Indkaldelsen, ”Exstension stage”, giver mulighed for få ekstra finansiering til at videreføre succesfulde projekter under Interreg Østersø programmet. Formålet er at styrke implementeringen af de konkrete løsninger og strategier, der er udviklet i det oprindelige projekt. Der skal tages udgangspunkt i det etablerede konsortium, men man åbner samtidig op for op for at kunne involvere yderligere partnere, hvis det bidrager til at skabe større transnational merværdi. Som ved indkaldelsen for projektplatforme er ansøgningsrunden åben for prioritet ét til tre.

Interreg Østersøen har til formål at skabe vækst og udvikling inden for kerneområderne innovationskapacitet, effektiv forvaltning af naturressourcer, bæredygtig transport og implementering af Østersøstrategien. De valgte indsatsområder skal forankres gennem interregionalt samarbejde mellem landene i Østersøregionen. Du kan læse mere om Interreg Østersøen her.

 

Kriterier for ansøgning

En projektplatform består af:

  • Mindst to projektpartnere fra et tidligere Interreg Østersøen projekt.
  • Mindst én projektpartner støttet af et andet EU-program.

Udvidelse af eksisterende projekter:

  • Eksisterende projekter i Interreg Østersøen.
  • Obligatorisk konsultation med sekretariatet forud for ansøgning.

 

Tidshorisont

Deadline for konsultation om udvidelse af eksisterende projekter 17. januar 2019
Deadline for ansøgninger til begge indkaldelser 31. januar 2019

Projektperiode

Projektplatforme op til 26 måneder.
Udvidelse af projekter op til 24 måneder.

Økonomi

Der kan maksimalt søges 7,5 mio. kr. per projekt
Medfinansieringsgraden er mellem 50% til 85%

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej