LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Fokus på social inklusion og erhvervsuddannelser i nyt Erasmus+

Uddannelse, unge og social inklusion står højt på den europæiske dagsorden. Med sit nye forslag til Erasmus+ programmet for 2021-2017 ligger Europa-Kommissionen op til at tredoble antallet af deltagere og fordoble budgettet.

Erasmus+ er blandt EU’s mest anvendte programmer og anerkendt for at skabe stor europæisk merværdi. Kommissionen ønsker derfor i næste budgetperiode fra 2021 til 2027 at fordoble budgettet fra 15 til 30 millioner euro.

Ambitionen for forslaget er at skabe et Europa, hvor alle har lige muligheder for kvalitetsuddannelse, og hvor uddannelse, læring og forskning ikke forhindres af landegrænser. Blandt nyhederne er DiscoverEU interrail, erhvervsrettede innovationscentre, universitetsnetværk, mere mobilitet og kortere projekter.

 

Simplificering og fokus på social inklusion

Ifølge Kommissionens midtvejsevaluering af det nuværende Erasmus+-program er lige mulighed for alle unge og større og mindre organisationers deltagelse i programmet et område med udviklingspotentiale.

Et af de nye tiltag er derfor at gøre Erasmus+ mere inkluderende og udvide adgangen til programmet for flere. Målet er at tredoble antallet af deltagere fra fire til 12 millioner. Derudover vil der være større fokus på social inklusion og på at nå ud til sårbare unge gennem eksempelvis virtuelle udvekslinger og kortere læringsperioder i udlandet.

Desuden skal programmet gøres lettere tilgængeligt. Kommissionen foreslår følgende simplificeringer:

  • Den administrative byrde for alle deltagere i Erasmus+ skal lettes. Eksempelvis skal ansøgningsskemaerne være kortere, og it-systemerne skal være mere brugervenlige.
  • Det skal være muligt at deltage i kortere projekter med en lettere og mere fleksibel ansøgningsproces. De korte projekter er særligt rettet mod mindre organisationer, der ikke har samme administrative kapacitet som større organisationer. Hermed håber man at nå ud til aktører, der ikke har deltaget i programmet før.
  • Mobilitet for skoleelever rykkes fra KA2 til KA1, hvilket eksempelvis ville kunne lette og forenkle ansøgningsprocessen for de danske folkeskoler.

 

Erhvervsuddannelse i top og mere mobilitet for erhvervsskoleelever

Med det nye programforslag styrkes fokus på erhvervsuddannelser og deres betydning for både Europa og unges inklusion i samfundet. Som noget nyt vil man kunne opnå støtte til at oprette og udvikle centre for erhvervsuddannelse i topklasse (Centres for Vocational Excellence).

Centrene skal blandt andet være med til optimere lærerplaner og sikre balance mellem udbud af kompetenceudvikling og efterspørgsel på faglærtes kompetencer. Derudover skal centrene have fokus på arbejdsbaseret læring.

En anden nyhed er at øge antallet af mobilitetsprojekter for erhvervsskoler. Ifølge Kommissionens er det særligt på erhvervsuddannelserne, at man finder sårbare unge, der er i højrisiko for at droppe tidligt ud af uddannelsessystemet. Ved at øge antallet af mobilitetsprojekter for erhvervsskoler ønsker man at øge deltagelsen af erhvervsskoleelever generelt og herigennem også få flere sårbare unge med.

 

DiscoverEU – støtte til Interrail for 18-årige

EU ønsker at give alle unge, der fylder 18 år, mulighed for at tage på interrail i Europa med det formål at introducere dem til den fri bevægelighed, lade dem opleve Europas kulturelle arv og forskellighed, introducere dem til de fælles europæiske værdier og skabe en fornemmelse for europæisk identitet. I det nye budget foreslår Kommissionen at afsætte 700 millioner euro til initiativet, der forventes at kunne støtte 1,5 millioner 18-årige i deres interrail-rejse mellem 2021-2017.

Allerede i 2018, som er det europæiske år for kulturel arv, kan de første unge europæere afprøve ordningen gennem et pilotprojekt, der kan give støtte til 15000 billetter i perioden mellem den 9. juli og 30. september. Du kan læse mere om initiativet og reglerne for at ansøge her.

 

Et netværk af europæiske universiteter

Kommissionen har et mål om, at uddannelse og forskning ikke skal hindres af landegrænser. Derfor vil den i det nye Erasmus+ skabe et netværk af europæiske universiteter med det formål at styrke universiteternes kvalitet, ydeevne og tiltrækningskraft.

Netværket skal være en ny platform for samarbejde, hvor de deltagende universiteter er førende inden for uddannelsesmæssig innovation og tværdisciplinært samarbejde. Universiteterne skal desuden kunne tilbyde uddannelser med indbygget mobilitet på bachelor,- kandidat,- og Ph.d.-niveau samt skabe nye fælles læseplaner baseret på fremtidsorienterede fag og færdigheder.

Tiltaget er målrettet alle typer af videregående uddannelser, og samarbejdet kan foregå på alle niveauer: Toårige erhvervsakademiuddannelser, bachelor, master og ph.d.- niveau.

Forslaget til det nye Erasmus+ program blev præsenteret for Rådet den 31. maj og skal præsenteres for Europa-Parlamentet den 19. juni. Forslaget forventes behandlet til efteråret af Europa-Parlamentet, hvorefter trilog-forhandlingerne med Ministerrådet starter. Den endelig aftale om programmets udformning er efter planen forhandlet på plads engang i foråret 2019.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej