LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Formand vil have selvmodsigende regering ind i kampen for regionale EU-penge

Regionsrådsformand Heino Knudsen benytter Europa-Kommissionens budgetudspil til at minde regeringen om dens egen vision om at tilgodese landområderne.

Europa-Kommissionens længe ventede forslag til, hvordan EU-budgettet skal indrettes fra 2021 og frem, blev præsenteret onsdag. Først og fremmest byder forslaget på ventede besparelser på samhørighedspolitikken og landbrugspolitikken, mens både forsknings- og uddannelsesfondene styrkes.

Samhørighedspolitikken, hvorfra blandt andet strukturfonde som den regionale udviklingsstøtte, som Vækstforum administrerer, og Interreg-midlerne kommer, udgør i dag godt 34 procent af det samlede EU-budget. Men samhørighedspuljen kan ifølge Kommissionens forslag blive syv procent mindre efter 2020.

– Det var selvfølgelig ventet, at Europa-Kommissionen ville skære lidt i strukturfondene på grund af Brexit, men det er stadig utroligt ærgerligt, for vores region har stor gavn af dem. Det vigtigste er imidlertid, at det ikke betyder, at midlerne fjernes helt fra lande som Danmark, siger den sjællandske regionsrådsformand Heino Knudsen.

Et scenarie er nemlig, at hvis man skærer strukturfondsmidlerne, bliver det ikke med grønthøstermetoden, hvor alle modtagere procentuelt må lide samme tab, men i stedet at lande, der ligger i EU’s rigere ende, mister alle deres strukturfondsmidler.

 

Det er selvmodsigende

For at kompensere for, at en betydelig del af budgettet forsvinder, når briterne forlader EU, foreslår Kommissionen at øge medlemslandenes kontingent fra 1,0 procent af landenes bruttonationalindkomster til 1,11 procent.

– Jeg kan forstå, at regeringen, der ellers bryster sig af at gøre en masse for lokalområderne, ikke har nogle store følelser i klemme for strukturfondene. Samtidig er regeringen imod, at medlemslandene skal øge deres bidrag til fællesskabet. Til sammen betyder det i praksis, at den vil skære endnu mere i strukturfondene, og som jeg hører det, at den altså ikke vil kæmpe for de danske og dermed sjællandske strukturfondsmidler.

– Og det er så i øvrigt samme regering, der også vil fjerne erhvervsfremmesystemet fra regionerne. Det virker ærlig talt direkte selvmodsigende.

 

Regeringen har afgørende stemme

Både finansminister Kristian Jensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen har ved flere lejligheder talt imod en budgetforøgelse. Og statsministeren holdt sig heller ikke tilbage onsdag på Twitter:

– Europa-Kommissionen har lige præsenteret et EU-budget på størrelse med 28 medlemslande. Men vi er kun 27 medlemslande til at finansiere det. Et mindre EU bør betyde et mindre budget, skrev han.

Inden det endelige budget bliver vedtaget skal Europa-Parlamentet og Ministerrådet, hvor de nationale regeringer sidder, blive enige om det. Og formanden minder derfor den danske regering om, at den selv har kastet sig i kampen for at styrke landdistrikterne.

– Budgettet bliver ikke vedtaget i Bruxelles, før alle medlemslandene stemmer for. Regeringen må ind i kampen for landområderne, hvis den alvorligt mener, at det skal være dens politik, siger regionsrådsformanden.

Kort om strukturfonde og samhørighedspolitik

EU’s samhørighedspolitik og strukturfonde er en slags fællesbetegnelser for Regionalfonden, Socialfonden, Landbrugsfonden, Fiskerifonden og Samhørighedsfonden.

Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Regionalfond (ERDF) har til formål at udligne forskellene i velstand og levestandard i EU’s medlemslande og regioner, og at fremme økonomisk og social samhørighed.

Fondenes vigtigste opgave i indeværende budgetperiode (2014-2020) er at fremme beskæftigelsen i EU. De støtter projekter, der hjælper medlemslandene med at ruste Europas arbejdsstyrke og virksomheder til bedre at kunne tage de nye globale udfordringer op. Målet med EU’s samhørighedspolitik er således at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne i Europa – gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF).

Klik på billedet og få mere info om samhørighedspolitikken og strukturfondene 2014-2020.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej