LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Første klare signal om patientrettigheder

 

Patienter skal have mulighed for at blive behandlet i udlandet og få deres udgifter dækket af sygesikringen – men kun, hvis der foreligger en forhåndsgodkendelse. Det blev den enstemmige indstilling, Regionsudvalget vedtog i aftes – med den danske regionsrådspolitiker Karsten Uno Petersen som ordfører. Regionsudvalget er dermed kommet i en usædvanlig førerposition i EU. Parlament og Råd er stadig uafklarede. Men Regionsudvalget har vist, at det kan lade sig gøre at samle både partier og nationer om det afgørende punkt: Forhåndsgodkendelse.

Det var en glad Karsten Uno Pedersen, der modtog klapsalver i Regionsudvalget sent i aftes. Hans rapport om EUs kommende patientrettighedsdirektiv blev vedtaget enstemmigt, og sådan, at samtlige de ændringsforslag, han havde afvist, var blevet stemt ned.

Det centrale spørgsmål er, om sundhedsydelser skal betragtes som andre varer og tjenester på et frit marked, sådan som Kommissionen har foreslået. Det vil betyde, at patienter frit skal have ret til at vælge en behandling, hvor de ønsker, – hjemme eller i udlandet – men betalt af sygesikringen som en anden slags forsikring.

Det har Regionsudvalget nu enstemmigt sagde nej til. Sundhedsydelser er ikke en vare. De skal ses som et statsligt velfærdsgode, og det indebærer, at det offentlige i samråd med læger skal bestemme, hvor, hvordan og hvornår behandlingen skal finde sted. Det kan så blive i udlandet ligesom det kan blive i Hovedstaden eller en anden region.

Forhåndsgodkendelse
Omdrejningspunktet er, at der skal gives forhåndsgodkendelse, før patienten rejser af sted –  eventuelt i form af en slags check eller en ”voucher”.

Under alle omstændigheder skal det være sådan, at folk ikke selv skal lægge ud, siger Karsten Uno Petersen, der til daglig er regionsrådspolitiker i Region Syd. Hvis folk selv skulle betale uden sikkerhed for at få udgifterne refunderet, når de kom hjem, ville kun de bedre stillede kunne benytte sig af muligheden, og det ville betyde social ulighed.

Region Sjælland med bag oplægget
I EU-sammenhæng sidder Karsten Uno Petersen i Regionsudvalget på mandat fra Danske Regioner. Det betyder, at det krav om forhåndsgodkendelse, han fik opbakning til i aftes, er blevet til i en proces, hvor også Region Sjælland – med bl.a. regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard i spidsen – har været medvirkende.

Men forslaget er siden pudset af i forhandlinger i Bruxelles – dels med andre Regionsudvalgsmedlemmer – hvor ikke mindst de tyske har været stærkt placeret – dels med Kommissionen og herunder også sundhedskommissær Androulla Vassiliou.

En chance for Regionsudvalget
Regionsudvalgets indstillinger regnes normalt ikke for meget i EU-systemet, men denne gang kan blive undtagelsen. Ministerrådet er fortsat kun kommet til de indledende diskussioner, og Parlamentet er totalt i vildrede.

En udvalgsdebat onsdag viste, at parlamentsmedlemmerne hverken kunne enes om indhold eller procedure, og at medlemmerne var splittet dels efter partier, dels efter lande.

Derfor er den enstemmighed, der prægede Regionsudvalgets afstemning i aftes, et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe enighed på tværs af grænser og partier, hvis man fejer markedsliberalismen til side og tager kravet om forhåndsgodkendelse som udgangspunkt.

Spørgsmålet er nu, om Parlamentet vil tage tråden op, inden parlamentsvalget i juni. Og om de lige så klart som Regionsudvalget vil afvise en markedsliberalisering af sundhedsområdet.

Faktisk ventede man engang, at patientrettighedsdirektivet kunne færdigbehandles inden sommer. Det tror kun de færreste i dag, så alt tyder på, at patientrettighedsdirektivet går hen og bliver et debatemne i valgkampen. Men det er fint, mener Karsten Uno Petersen. ”Al mulig åbenhed er velkommen”.

Lægefagligt skøn
En af de nye ting, der kom med i aftes, er at medlemslandene kan sige nej til at give en forhåndsgodkendelse. Og det er Karsten Uno Petersen stærkt tilfreds med.

Afslaget kan gives, hvis f.eks. en region selv kan sikre behandlingen inden for en ”rimelig, lægefagligt begrundet tidsfrist”. ”Ellers ville det jo betyde, at en patient kunne sige: ”Nu tager jeg til Spanien og bliver behandlet dér. Det ville gi’ et tomrum i systemet hjemme, som kunne have været udnyttet bedre”.

”Men vi er ikke imod, at folk får mulighed for blive behandlet i udlandet, tværtimod”, understreger han. ”Vi skal selvfølgelig øge patienternes rettigheder og muligheder. Det skal bare ikke kunne ske over hals og hoved uden planlægning og overordnet styring”.

Karsten Uno Petersen venter ikke, at der er så forfærdelig mange patienter, der vil benytte sig af muligheden for at tage til udlandet. ”Det bliver ikke nogen folkevandring det her. Men det kan især få betydning i grænseregioner – f.eks. sådan, at flere danske patienter kan behandles i Tyskland og omvendt”.

Den danske regering er enig med de synspunkter, Regionsudvalget nu har vedtaget.

Se tidligere indslag med sundhedsminister K. Axel Nielsen.
Mere om patientrettigheder og EF-domstolens stilling her.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej