LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Godt nyt fra Bruxelles: Lille milliard til sjællandske togskinner

Visualisering: Banedanmark

Europa-Kommissionen tildelte torsdag opgraderingen af togstrækningen mellem Ringsted og Rødby 915 millioner kroner i støtte. Stærkt signal om Femerns vigtighed, siger regionrådsformand Jens Stenbæk.

Hvis Femern-forbindelsen skal blive en succes, kræver det effektiv infrastruktur på begge sider af tunnelen.

Derfor glæder regionsrådsformand Jens Stenbæk sig over, at Europa-Kommissionen torsdag gav Transportministeriet tilsagn om EU-støtte på cirka 915 millioner kroner (123 millioner Euro) til opgradering af jernbanen mellem Ringsted og Rødby.

– Det er selvsagt en meget god nyhed. Femern-forbindelsen bliver kun en succes, hvis infrastrukturen på begge sider af tunnelen er tidssvarende og effektiv. En hurtig togforbindelse skaber derudover øget incitament til at bosætte sig i regionen for både borgere og virksomheder, lyder det fra formanden.

EU-støtten skal ifølge Transportministeriet bruges på anlægsarbejdet på strækningen Ringsted-Nykøbing Falster og på ni broer på Lolland.

 

Stærkt europæisk signal

Ifølge tidsplanen vil strækningen Vordingborg-Nykøbing Falster være udbygget til dobbeltspor og hele strækningen mellem Ringsted og Nykøbing Falster opgraderet, så togene kan køre 200 km/t i 2021. Hele strækningen vil derudover være elektrificeret i 2024.

Togstrækningen har tidligere fået tildelt EU-støtte på cirka 268 millioner kroner til projekteringsfasen. For det samlede Femern Bælt-projekt budgetterer Femern A/S med EU-støtte på cirka 5,8 milliarder til anlægsfasen.

– Europa-Kommissionen sender her et vigtigt signal og bekræfter os i, at Femern-forbindelsen er et vigtigt strategisk indsatspunkt for Europa, siger Jens Stenbæk.

Under Bruxelles-lanceringen af initiativet Friends of Fehmarnbelt tidligere på året, gav den europæiske koordinator for Scandinavian-Mediterranean Transport Corridor, som Femern-forbindelsen ligger i, ireren Pat Cox, udtryk for samme europæsike entusiasme.

– Lad der ikke herske tvivl: Femern-forbindelsen er og bliver en europæisk topprioritet, sagde han blandt andet ved lejligheden.

I den kommende EU-budgetperiode (2021-2027) vil der sandsynligvis kunne søges om yderligere støtte til Femern Bælt-tunnelen og tilknyttede projekter.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej