LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Grøn jobkorridor på vej mod udvidelse og større stemme

Steen Bach Nielsen i selskab med to europaparlamentarikere, danske Jeppe Kofod og tyske Knut Fleckensteing, under Friends of Fehmarmbelt-lanceringen i Bruxelles.

STRING-netværket udvider nu sit virkeområde med seks nye medlemmer, så korridoren fra begyndelsen af 2018 ikke længere går hele vejen op til Oslo.

Jo flere man er, jo lettere er det at blive hørt.

Derfor udvider STRING-netværket nu sit virkeområde med seks nye medlemmer, så korridoren fra begyndelsen af 2018 ikke længere går fra Hamborg til Skåne, men hele vejen op til Oslo.

Udvidelsen, der dog fortsat er betinget af politiske godkendelse hos de nye medlemmer, giver mulighed for at føre STRINGs visioner om at etablere en grøn vækstkorridor, der gør det bedre for mennesker at leve i regionen, mener Steen Bach Nielsen, der netop har afsluttet sit formandskab for STRING.

– Man har nu fået en bedre økonomi og er økonomisk bedre rustet til at følge de visioner og strategier, vi har i STRING. Det handler først og fremmest om at skabe grøn vækst i korridoren, det handler om at vi omgås energien fornuftigt, at vi nedbringer CO2-udledningen. Og de ting gør jo, at det bliver bedre at være borger i verden, siger han.

Koordinatoren for Scandinavian-Mediterranean Transport Corridor, Pat Cox, har givet udtryk for begejstring for udvidelsen, fordi den kan skabe et endnu bredere grænseoverskridende  samarbejde.

– Jeg er enig med Pat Cox i, at det er godt, at vi også har fået den vestlige del af Sverige med, og vi har fået hele Oslo-regionen med. Det er rigtig godt, at vi kan trække dem ned mod Europa, siger Steen Bach Nielsen.

– Jo flere regioner, vi har med i det grænseoverskridende arbejde, jo bedre bliver vi hørt, og jo bedre er vores økonomiske muligheder for at forfølge de strategier, vi har, lyder det videre.

 

Gode til fokus på Femern

I slutningen af september blev initiativet Friends of Fehmarnbelt, der er sat i søen af Steen Bach Nielsen som formand for STRING, lanceret for Europa i Bruxelles. Formålet er at fortælle de positive historier om et infrastrukturprojekt som Femern Bælt-tunnelen.

– Det var et fint event, og vi har etableret et forum, der hedder Friends of Fehmarnbelt, hvor man kan have en dialog med hinanden, og hvor STRING kan informere alle dem, der er venner af Femern Bælt. Vi er blevet vældig gode til at holde et stærkt fokus på at drive Femern Bælt igennem den byggeproces, vi skal have startet så hurtigt som muligt. Og det arbejder vi benhårdt på, siger Steen Bach Nielsen og tilføjer:

– Og det er blevet nemmere, efter vi er blevet flere.

Arrangementet i Bruxelles markerede også afslutningen på Steen Bach Nielsens tid som politisk formand for STRING. Adspurgt, hvad hans største resultat har været, vil han ikke fremhæve en enkelt ting, men hæfter sig alligevel ved udvidelsen.

– Jeg tror ikke man kan gøre det op på den måde, men samlet set er det utrolig godt, at vi har fået udvidet STRING op til Oslo. Vi har fået Halland, Malmø, Göteborg og Oslo-området med.

 

Kort om STRING og udvidelsen

STRING er et politisk partnerskab mellem Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune i Danmark, samt Region Skåne i Sverige. STRING er drivkraften bag en nordeuropæisk grøn vækstkorridor mellem Hamburg og Øresundsregionen (København-Malmø) i et funktionelt samarbejde med naboregionerne. STRING-samarbejdet råder over sit eget sekretariat, som har sit sæde i Sorø.

STRING i tal (før udvidelse)

 • Indbyggertal (2013): 8.462 millioner
 • Erhvervsaktiv andel af befolkningen (2013): 4.512 millioner.
 • Regionens BNP (2011): 328.177 millioner EUR
 • Regionens BNP pr. indbygger (2011): 39.420 EUR (EU 28-gennemsnit, 25.100 EUR)
 • Ledighed (2013): 6,8 % (EU 28-gennemsnit: 10,8 %)
 • 56 universiteter, 18 forskningsinstitutioner, 325.000 studerende, 70.000 videnskabelige medarbejdere

Få flere fakta om STRING

 

Fra den 1. januar 2018 bliver følgende byer og regioner medlemmer af STRING:

 

(betinget af politisk godkendelse hos de nye medlemmer)

 • Malmø
 • Region Halland
 • Västra Götalandsregionen
 • Akershus Fylkeskommune
 • Østfold Fylkeskommune
 • Oslo
 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej