LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Hjælp til omsorgsgivere i inspirerende EU-netværk

EUROCARERS er mere end bare et EU-netværk. Organisationen tilbyder online redskaber, som er til stor hjælp for frivillige plejere og pårørende.

Det stigende antal ældre er en udfordring, som står højt på dagsordenen for ældreplejen. Det er et politisk valg, hvor meget et samfund vælger at aflaste den offentlige sektor ved at øge det civile samfunds ansvar.

I lande som Holland og Sverige overlod man, i 90’erne, en større del af omsorgs- og plejeopgaverne til borgerne selv og deres pårørende. I Danmark, er plejeopgaven primært et offentligt anlæggende. Når familie og pårørende påtager sig en større opgave som omsorgsgivere, er det derfor et bevidst valg.

Selv når omsorgsplejen er et tilvalg, kræver det meget overskud at yde pleje og omsorg for en pårørende. Derfor er det vigtigt, at de pårørende støttes i deres arbejde, da deres indsats har stor betydning for den sygdomsramtes helbred.

Der er heldigvis råd at finde hos organisationen Eurocarers, der er den europæiske interesseorganisation for frivillige omsorgsgivere. Netværket arbejder for at beskytte omsorgsgiveres helbred, sociale sikring, social inklusion og hjælper dem med at fastholde deres ansættelser på arbejdsmarkedet. Gennem deres hjemmeside kan man finde vejledning og værktøjer til at klare hverdagen og læse om forskning, analyser og undersøgelser indenfor området.

 

Eurocarers værktøjskasse, der styrker uformel pleje

Eurocarers hjemmeside indeholder en database med projekter, som har fokus på omsorgsgiveres helbred og hvordan det kan styrkes. Databasen indeholder værktøjer, der kan tages i brug af organisationer, der understøtter omsorgsgivere.

Udover at Eurocarers giver inspiration til initiativer og projekter, så kan netværket bruges som platform til videndeling på tværs af europæiske grænser. Er man uformel plejer eller understøtter man initiativer indenfor området, giver Eurocarers hjemmeside mulighed for både at dele egne værktøjer og forskningsresultater og samtidigt lære af andre organisationers undersøgelser. Læs mere her.

Herunder er eksempler på to værktøjer fra databasen, der styrker uformelle plejere i deres hverdag.

 

CARE4DEM

CARE4DEM er et Erasmus+-projekt, der har udviklet en online model for støtte til pårørende til demens-ramte, med det formål at mindske risikoen for udbrænding. Læs mere om projektet her

 

Cancer Carers Toolkit

Eurocarers har også udviklet redskaber for pårørende til kræftramte. Formålet er at give pårørende information om kræft, hvordan situationen håndteres og hvor man som pårørende kan søge råd og vejledning. Læs mere om redskabet her.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej