LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Partnermøde og info om muligheder inden for miljø og klimatilpasning

Vi holder workshop om mulighederne inden for EU's miljø- og klimaprogram, LIFE.

Skal din kommune tilpasse sig klimaændringerne? Står I med god ide til et projekt inden for miljø eller biodiversitet?

ZealandDenmark EU Office afholder i samarbejde med Copenhagen EU Office workshop om EU-støtte til klima-, natur- og miljøprojekter i LIFE-programmet.

Workshoppen vil bringe relevante interessenter fra både Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen: I skal drøfte visioner og udviklingsplaner på klima-, natur- og miljøområdet. Vi skal sammen afdække mulighederne for at udvikle og indsende fælles projektansøgninger til LIFE programmet i 2018.

Projekterne skal løfte tværregionale udfordringer og potentialer gennem konkrete aktiviteter medfinansieret af EU.

Workshoppen tager udgangspunkt i projektindkaldelser inden for; Klima, Natur og Miljø. Indkaldelserne er endnu ikke offentliggjort, men vil omhandle:

  • Klima – blå/grøn infrastruktur, bytilpasning, drivhusgasser
  • Miljø – vand, affald, jord, støj, luftkvalitet, bymiljø
  • Natur/biodiversitet – Natura 2000, grøn infrastruktur, økosystemtjenester, habitatdirektivet, invasive arter

Følg med her på siden, i nyhedsbrevet eller på Linkedin for nyt om indkaldelserne.

Kort om arrangementet

Hvad

Workshop om projektmuligheder inden for EU’s miljø- og klimatilprogram, LIFE

Hvor

Kongsholmcentret, Bygning M, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Hvornår

Den 24. april 2018, klokken 13.00 – 16.00.

Hvordan

Tilmelding sker her og senest den 20. april.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej