LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Inspiration: Nyt projekt og helhedsapp møder patientens behov

EU-projektet CONNECARE har lavet en IT-løsning, der kan forbedre det sammenhængende patientforløb for den kronisk syge borger. Projektet inddrager også patienten som en aktiv deltager i sin egen behandling.

En af tidens udfordringer i Region Sjælland og de øvrige danske regioner er at skabe mere sammenhængende patientforløb for kronisk syge borgere. Det sker blandt andet ved at fremme en kultur, hvor der skabes tryghed og kvalitet, optimale forløb og inddragelse af borgerne i beslutninger om egen sundhed og behandling.

Det europæiske projekt CONNECARE (Personalised Connected Care for Complex Chronic Patients) er et eksempel på, hvordan andre europæiske lande arbejder på at forbedret plejen for kronisk syge borgere med mere end én lidelse. Det har de gjort ved at udvikle og implementere et nyt personligt integreret behandlings- og plejesystem.

 

App til gavn for borgeren

Projektet er udviklet på baggrund af konceptet 4P-medicin (Predictive, Personalized, Preventive and Participatory) og er udviklet som en app, der skal være til gavn for både sundhedspersonale og borgeren.

På den ene side kan sundspersonalet benytte appen til Smart Adaptive Case Management dvs. til at koordinere og planlægge kliniske processer, der er skræddersyet den enkelte borger, fungerer som kommunikationsværktøj mellem sundhedspersonale og til interaktion og deling af information med borgeren om forløbet.

På den anden side kan appen levere Self-Management System til borgeren, hvilket betyder, at appen kan tilsluttes måleværtøjer, der kan overvåge borgerens sundhedstilstand, der herefter modtager advarsler og forslag til øvelser og træning. Appen kan også hjælpe med at holde styr på sundhedsrelaterede aftaler. Og ikke mindst giver appen adgang til kommunikation med det involverede fagpersonale.

 

Europæisk udfordring

Omkring 70 procent af sengene på europæiske hospitaler er optagede af borgere med mere end én kronisk sygdom. Disse borgere kræver en stor del af Europas sundhedsressourcer, primært fordi behandling og pleje ikke er detaljeret tilrettelagt mellem sundhedsvæsenets mange led; den praktiserende læge, speciallægen, sygehus og hjemmesygepleje.

Opgaven med at sikre sammenhængende patientforløb for disse borgere er kompleks, og man vil typisk møde en del udfordringer undervejs. Eksempelvis kan der være manglende udveksling af information mellem de forskellige sundhedsaktører eller en uklar ansvarsfordeling af rehabiliteringsforløb før og efter indlæggelsen.

I Danmark har vi opfundet en hel del smarte løsninger til komplekse patientforløb, der blandt andet understøttes af tele-medicin og det Fælles Medicin Kort. CONNECARE er i modsætning til dette en pakkeløsning, der understøtter alle processer, og dette er endnu ikke er set i Danmark.

Se en video om CONNECARE.

Kort om projektet

Titel

CONNECARE

Lead Partner

Eurecat

Tidsramme

Løber over 42 måneder (2016 – 2019)

Økonomi

Samlet budget: 36.975.698,78 kroner

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej