LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Inspiration: Sådan nedbringer Europa de ambulante henvendelser

Sundhedsteknologi og digitalisering skal medvirke til en nedbringelse af ambulante henvendelser på sygehusene i Region Sjælland. Europæiske projekter giver inspiration til, hvordan patienten inddrages mere i behandlingen og afstanden mellem læge og patient forkortes.

Region Sjælland vil gerne nedbringe antallet af ambulante henvendelser og samtidig styrke selvstændigheden hos patienten, så det i højere grad er muligt at klare lægekonsultationen hjemme fra stuen. Den teknologiske udvikling og digitalisering i sundhedsvæsnet har muliggjort, at Region Sjælland kan præsentere et mål om at etablere Danmarks første e-hospital.

Region Sjællands e-hospitalsprojekt har modtaget den første finansiering og er i gang med at klargøre pilotprojekter. Derudover er der stort fokus på digitalisering og udvikling af telemedicin i regionen, så fundamentet for et sjællandsk e-hospital er allerede støbt.

Målsætningen om færre ambulante henvendelser og e-hospitaler deles i resten af Europa, hvor flere projekter udforsker de mange løsninger teknologien åbner op for. Følgende fire projekter er eksempler på, hvordan den teknologiske udvikling bidrager til nedbringelsen af ambulante henvendelser.

 

MedicSen

Projektet har designet en app til diabetes patienter, der kan måle diabetespatienters temperatur, blodtryk og hjerterytme for at udregne, hvor meget insulin der er behov for.

Derudover fungerer appen også som livsstilsrådgiver ved at sende opskrifter og planlægge aktiviteter, som skal forbedre patientens glukoseniveau. Gennem rutinemæssige målinger kan MedicSen forudse glukoseniveauet og dermed nedbringe risici forbundet med diabetes.

MedicSen er et projekt i konstant udvikling, og forskere i projektet er i gang med at udvikle et såkaldt ’smart-patch’ – et plaster, som doserer medicin uden brug af nåle. Insulinen tilføres stadig gennem huden, hvor teknologien i plasteret beregner den rette mængde og kan tilpasses daglige doser.

Projektet er finansieret af Horizon 2020 og løber fra 2017 til 2018.

 

REACH2020

REACH-projektet handler om, at forebygge ældre borgeres tab af funktionsevne, selvstændighed samt mulighed for at leve et aktivt liv. REACH er et system baseret på sensorteknologi, som sørger for, at hjemmet eller plejecenteret har de rette rammer for et sundt og aktivt liv.

Hjemmet indrettes med sensorer, som videresender data til REACH-systemet for derved at analysere den ældres aktivitetsniveau og helbred. REACH kan bruges til at opdage skrøbelighed hos ældre borgere. Projektet er med til at personliggøre behandlingen af ældre borgere og samtidig effektivisere behandlingssystemet, da helbredsrisici kan opdages meget tidligere.

Projektet er finansieret af Horizon 2020 og løber fra 2016 frem til 2020.

 

ICT4Life

I 2016 startede det igangværende projekt, ICT4Life, med en målsætning om at bruge innovativ teknologi til at forbedre integreret, personlige pleje. Særligt fokuserer projektet på patienter ramt af Parkinsons, Alzheimers og demens og på pårørende, plejepersonale og læger.

ICT4Lifes teknologi måler patientens færden i hjemmet for at undgå fald, social isolation, depression og fejlmedicinering, så pårørende og læger kan gribe ind i tide. Systemet er også med til at gøre kommunikationen mellem plejere, familie og læger nemmere, hvilket fremmer patientens selvstændighed i hjemmet.

ICT4Life er finansieret af Horizon2020. Det startede i 2016 og er stadig i gang.

 

FrailSurvey

FrailSurvey er en gratis app til mobiltelefoner, som måler niveauet af skrøbelighed hos ældre borgere. Appen måler borgernes mobilitetsevne, fysiske form, syn, hørelse, ernæring samt kognitive og psykosociale aspekter i hverdagslivet. Målingerne bruges til at vurdere niveauet af skrøbelighed hos de ældre ved at klassificere dem som enten ’robust, præ-skrøbelig eller skrøbelig’. Det er afgørende for den videre behandling, da resultaterne bruges til livsstilsændringer og dermed fremmer sund aldring.

FrailSurvey er finansieret af private fonde. Projektet startede i 2017 og er nu afsluttet.

 

Region Sjællands e-hospitalsprojekt har modtaget den første finansiering og er i gang med at klargøre pilotprojekter. Derudover er der stort fokus på digitalisering og udvikling af telemedicin i regionen, så fundamentet for et sjællandsk e-hospital er allerede støbt.

 

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej