LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Fokus på grøn teknologi og transport i ny Interreg South Baltic-runde

Har din organisation et projekt, der med fordel kan realiseres i samarbejde med aktører fra det sydlige Østersø? Så har du frem til den 18. december muligheden for at søge om midler i Interreg South Baltic.

Endnu renere spildevand og vareudbringning på ladcykler er bare et par af de ting, sjællandske aktører har fået projektstøtte til fra Interreg-programmet South Baltic.

Programmet har som målsætning at skabe vækst i den sydlige del af Østersøen i den blå- og grønne sektor gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale- og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige.

Programmet har netop åbnet ny ansøgningsrunde med fokus på følgende prioriteter:

Grøn teknologi

Projekter, som har til hensigt at øge anvendelsen af grønne teknologier og deraf reducere udledning af drivhusgasser, kan søge om støtte under denne prioritet. Det handler om, at mangfoldiggøre nye grønne teknologier gennem interregionalt samarbejde og test.

Bæredygtig transport i Østersø-regionen

Denne prioritet henvender sig til projekter, som arbejder med udvikling af bæredygtige transportmuligheder. Dette handler især om undersøgelse af best practice og samarbejde mellem relevante aktører om at skabe en miljøvenlig og bæredygtig transportsektor.

Opkvalificering af arbejdskraft

Kvalificeret arbejdskraft skal skabe vækst i den blå og grønne sektor, hvor især vidensdeling og test af nye metoder til opkvalificering af den eksisterende arbejdskraft er i fokus.

Interregionalt samarbejde

Ideen er at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser, samt udvikle og styrke de relevante aktørers samarbejdsevne.

 

Du kan læse mere om ansøgningsrunden på programmets hjemmeside.

Kort om indkaldelsen

Hvem kan søge?

 • Offentlige organisationer og institutioner
 • Erhvervsklynger
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Interesseorganisationer
 • Styrelser og andre organer der arbejder med bevaring af natur- og kulturressourcer
 • Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer
 • Offentlige eller private (med offentlig eller non-profit karakter) virksomheder der arbejder med
 • Kommunal og regional miljø- og energihåndtering (eks. forsyningsselskaber), offentlig transport eller administration af transport infrastruktur.

Økonomi

Programmet har et budget på 585 millioner kroner for perioden 2014-2020.

I denne ansøgningsrunde fordeles cirka 66 millioner kroner:

 • Grøn teknologi – 38 millioner kroner
 • Bæredygtig transport i Østersø-regionen – 16 millioner kroner
 • Opkvalificering af arbejdskraft – 9 millioner kroner
 • Interregionalt samarbejde – 3 millioner kroner

Tidshorisont

Indkaldelsen åbnede 1. oktober, og ansøgningsfrist er den 18. december 2018.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej