LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Kom regn og oversvømmelser i forkøbet med europæiske regioner

Vær med til at beskytte sårbare områder mod voldsom regn og oversvømmelser i et projekt under Interreg Europe. Ansøgningsfrist den 22. juni.

Klimaforandringer er efterhånden et velkendt fænomen og et fænomen, vi fortsat vil blive mere bekendte med. I Danmark, såvel som i andre lande, mærker vi konsekvenserne gennem voldsommere og hyppigere regnfald, hvilket flere gange har forsaget oversvømmelser og skader overalt i landet.

Særligt sårbare er oplandsområder, der ikke altid har kapaciteterne og den rette infrastruktur til at håndtere de store mængder vand. Politehnica University of Timisoara søger derfor partnere til et nyt Interreg Europe-projekt, der har fokus på netop at imødegå disse udfordringer.

Projektet søger partnere fra oplandsområder, der vil være med til udvikle, forbedre og implementere politikker vedrørende mere robust byplanlægning. Sammen med andre kommunale og regionale myndigheder, universiteter og NGO’er fra hele Europa kan der udveksles gode erfaringer, udvikles ideer og lægges strategier for, hvordan oplandsområder bedre sikres mod voldsomt regnfald og tilhørende problemer med oversvømmelser.

Et samarbejde mellem lokale aktører, interessenter og myndigheder på den ene side, og specialister i byplanlægning og infrastruktur på den anden side, skal sikre en holistisk tilpasningsstrategi, hvor alle parter samarbejder om at finde de bedste løsninger.

Konkret skal der større fokus på, hvordan bedre fysisk planlægning kan bidrage til løsninger på nedbørsproblematikker. Dette gøres blandt andet igennem udvikling af en model for samarbejde mellem offentlige aktører og private lodsejere med fokus på at anvende lokale landområder til midlertidig sikring mod oversvømmelser som følge af skybrud.

Lead partner

Politehnica University of Timisoara

Hvem kan ansøge?

Lokale og regionale myndigheder, NGO’er og Universiteter.

Deadline?

Interessetilkendegivelse for projektdeltagelse så hurtigt som muligt

(Deadline for indkaldelsen er den 22. juni – læs mere om indkaldelsen her).

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej