LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Lær om innovation og grøn omstilling af regioner fra hele Europa

Fra den 7. maj kan der igen søges midler til Interreg Europe, hvor regionale aktører kan indgå i projekter på tværs af hele Europa.

Ved at samarbejde på tværs af grænser, kan de forskellige regioner og deres respektive beslutningstagere lære af hinanden, udveksle viden og erfaringer, og herigennem udarbejde strategier for hvordan de kan sikre den rette udvikling for deres respektive regioner.

Igennem Interreg Europe kan der søges midler til projekter, der skaber mere innovative, bæredygtige og inkluderende regioner på tværs af hele Unionen. Modsat de andre Interreg programmer, dækker Interreg Europe hele unionen, men skal som de øvrige Interreg-programmer støtte op om EU’s samhørighedspolitik.

Programmet henvender sig derfor til lokale, regionale og nationale myndigheder, andre enheder som er under offentlig regulering samt private aktører og NGO’er der opererer under princippet om non-profit.

For den resterende budgetperiode, 2018-2020, er der ca. 558 millioner kr. tilbage at hente gennem Interreg Europe, finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU). Fondsmidlerne går til projekter inden for fire tematiske områder: Forskning & Innovation, Styrkelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, Omstillingen til et CO2-frit samfund og til sidst, beskyttelse af miljøet og promovering af ressourceeffektivitet.

I det følgende kan du læse mere om de tematiske prioriteter.

 

Forskning & Innovation

 • Under dette temaområde, kan der søges støtte til at forbedre infrastrukturen og kapaciteten til at udvikle videnscentre, som har særlig EU interesse. Konkret, kan der inden for dette temaområde laves projekter som kan styrke regionale vækstpolitikker og programmer inden for eksempelvis jobskabelse og Smart Specialisation.

 

Styrkelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne

 • Små og mellemstore virksomheder skal i højere grad kunne engageres i at skabe markeder i vækst, i både regionale, nationale og internationale sammenhænge og hertil også bidrage til selve innovations processen. Derfor kan der under dette temaområde laves projekter, med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders udviklingsmuligheder og dermed deres chancer for at komme ind, og bidrage, på markedet.

 

Omstillingen til et CO2-frit samfund

 • I EU ønsker man at skabe mere CO2-neutrale samfund. Dette skal bl.a. ske ved at investere i projekter som enten fokuserer på at skabe strategier for reduceringen af emissioner af CO2 og promovere multi-modale transport muligheder, særligt i tæt befolkede områder. Hertil skal der udvikles projekter inden for rammen af ”Smart Specialisation Strategies”.

 

Beskyttelse af miljøet og promovering af ressourceeffektivitet

 • Under dette sidste område, er der fokus på at beskytte og bevare den natur samt kulturelle arv, som eksisterer rundt om i Europa. Der skal være fokus på, at udvikle og administrere den industrielle sektor hen mod en mere bæredygtig og ressourceeffektiv omstilling. Lokale og regionale myndigheder, skal i højere grad kunne udveksle erfaringer og viden om, hvordan de bedst administrerer denne omstilling og sikrer, at den er i tråd med EU’s samlede målsætninger om en ”grønnere fremtid”. Dette skal bl.a. ske ved at udvikle strategier som promoverer grøn vækst, grøn innovation, m.v.

 

Som nævnt, åbner Interreg Europe for ansøgninger den 7. maj med deadline den 22. juni. Ansøgere skal gøres opmærksom på, at de mellem den 19. maj – 1. juni har mulighed for at sende deres ansøgninger ind til sekretariatet og modtage feedback, inden indkaldelsen lukker.

Herudover har Interreg Europe oprettet en digital platform for projektansøgere og partnere, hvor der kan udveksles informationer og gives feedback på tværs af beslutningstager og andre interessenter i hele EU.

På Interreg Europes hjemmeside, findes der mere information om selve programmet, hvilke projekter der tidligere er blevet godkendt samt datoer for forskellige events og webinarer, som kunne være relevante at deltage i for forskellige projektansøgere.

Kort om Interreg Europe

Økonomi

I perioden 2014-2020 er der afsat 2673 millioner kr. til programmet. Indtil videre er 184 projekter blevet godkendt underprogrammet. Der findes mere information om disse her.

Tidshorisont

Ansøgningsfrist for indeværende indkaldelse er den 22. juni 2018.

Konsortier anbefales at tage kontakt hurtigst muligt for at få konkret vejledning til ansøgningen.

Programregionen

Programmet dækker alle regioner i EU, Norge og Schweiz inklusiv.

Hvem kan ansøge?

 • Lokale, regionale og nationale myndigheder
 • Enheder reguleret af offentlig lovgivning
 • Private aktører, der operer under non-profit princippet

Hvilke projekter støttes?

 • Interregionale samarbejdsprojekter, hvor regioner kan sprede god viden med henblik på at skabe nye handlingsplaner. Disse projekter løber typisk i 3-5 år. Her samles regioner om fælles udfordringer inden for en af de fire prioriteter. For hver region udarbejdes en handlingsplan, for at sikre at resultaterne også implementeres. Partnerne vil også overvåge fremskridt.
 • Den anden type projekt er ”Policy learning platforms”. Det er et værktøj, der skal sikre hurtigere og nemmere deling af viden så politikudviklere kan udarbejde bedre informerede politikker.
 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej