LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Mere støtte til transport, grøn omstilling og bredbånd

Gode nyheder for Region Sjælland inden for grøn transport og bredbånd i nyt forslag til det europæiske infrastrukturprogram.

Siden lanceringen har EU’s infrastrukturprogrammer haft succes med at skabe øget mobilitet, større vækst, flere jobs og investeringer samt et stærkere (digitalt) indre marked og skabelsen af en energiunion på tværs af EU’s grænser.

I sit forslag til fortsættelsen af Connecting Europe Facility (CEF) efter 2020 vil Europa-Kommissionen derfor øge det samlede budget for programmet til cirka 313 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på 47 procent i løbende priser i forhold til det nuværende program.

Derudover skal 60 procent af budgettet være øremærket initiativer, der støtter den grønne omstilling og realiseringen af energiunionen. I Region Sjælland er netop mere, bedre og grønnere transport og grøn energi blandt de øverste punkter på dagsordenen.

 

Transport, energi og digitalisering

Forslaget til det nye CEF-program støtter initiativer inden for tre overordnede tematiske prioriteter: transport, energi og digitalisering. Formålet er, at EU’s borgere skal kunne gøre brug af den mest moderne, sikre, bæredygtige og tæt forbundne infrastruktur i verden. For at imødekomme dette, skal transport-, (bæredygtig) energi- og digitaliseringssektorerne tænkes tættere sammen.

Med et budget på 224 milliarder kroner alene inden for transport, sender Kommissionen et klart signal om, at netop dette område fortsat skal prioriteres højt, hvilket naturligvis ved første øjekast er gode nyheder for såvel Femern Bælt-forbindelsen som øvrige sjællandske transportprojekter.

Transportprioriteten er delt op i tre indsatsområder:

Først og fremmest er der allokeret cirka 89 milliarder kroner til en tættere forbundet og grønnere infrastruktur. Inden for denne prioritet vil Kommissionen støtte TEN-T-netværket og samtidig fokusere på projekter, der kan være med til fremme udviklingen og brugen af vedvarende energikilder i transportsektoren.

Kommissionen anslår, at den fulde realisering af TEN-T kernenetværket vil skabe op mod 7,5 millioner jobs og en stigning på 1,6 procent i BNP inden 2030. Femern Bælt-forbindelsen betragtes eksempelvis som et vigtigt middel til at realisere kernenetværket, hvorfor forbindelsen foreløbig har fået forhåndsgodkendt 4,4 milliarder kroner til jernbaneanlæg i første byggefase suppleret af et tilskud på 915 millioner kr. til et relateret landanlæg mellem Rødby og Ringsted.

Derudover vil 82 milliarder kroner under transportprioriteten være øremærket projekter i lande, der er berettiget til støtte fra samhørighedsfonden. Endelig, og som noget nyt, er der allokeret cirka 45 milliarder kroner til projekter, som fremmer militær mobilitet på tværs af TEN-T.

Konkret vil man med Kommissionens forslag kunne opnå støtte til at:
 • Skabe bedre og mere forbundene transportnetværk, såsom opbyggelsen af havne, vej-og-togskinne terminaler og urban nodes.
 • Forbinde grænseoverskridende områder i TEN-T.
 • Udvikle nye innovative teknologier inden for automatisering, skabe bedre transport faciliteter samt infrastrukturer, der fremmer brugen af alternative energikilder.
 • Skabe infrastrukturer der er modstandsdygtige over for klimaforandringer og naturkatastrofer.
 • Sikre oprettelsen af ”motorveje” på havet.
 • Forbedre godstransport services.
 • Sikre god adgang for alle til sikker infrastruktur og fri bevægelighed.

 

Sikker, billig og bæredygtig energi til alle europæiske borgere

Energiunionen er blandt EU’s helt store flagskibe, og i næste budgetperiode foreslår Kommissionen at afsætte cirka 60 milliarder kroner fra CEF til at gøre EU til en ledende global spiller inden for vedvarende energi.

CEF-programmet skal særligt bidrage til at skabe nemmere adgang til og udvide brugen af vedvarende energi på tværs af EU, men også til at sikre at energi let kan transporteres og handles på tværs af grænserne.

Konkret vil man med Kommissionens forslag kunne opnå støtte til at:
 • Skabe et bedre transmissionsnet og bedre el-lagring.
 • Styrke det indre marked for energi.
 • Sikre adgang til vedvarende energi og forsyningssikkerhed.

 

De bedste og hurtigste bredbåndsforbindelser

Den sidste – og for Region Sjælland meget vigtige – prioritet i CEF-programmet er ønsket om at skabe de bedste og hurtigste bredbåndsforbindelser for alle europæere. Med en foreslået budgetallokering på cirka 22 milliarder kroner skal CEF-programmet blandt andet være med til at styrke det Digitale Indre Marked.

Formålet er at sikre adgang til et sundt, robust og sikkert digitalt netværk inden for en lang række sektorer såsom transport, energi og sundhed.

Konkret vil man med Kommissionens forslag kunne opnå støtte til at:
 • Skabe gigabyte-forbindelser.
 • Sikre adgang til stærke, trådløse netværk i alle små lokalsamfund.
 • Sikre adgang til 5G i alle store transport netværk.
 • Give almindelige husstande adgang til en sikker digital bredbåndskanal.
 • Bidrage til digitale infrastrukturer der relaterer sig til transport- og energinetværker.
 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej