LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Ny omgang støtte til bæredygtige dansk-tyske projekter

Nu kan der igen søges midler til grænseoverskridende projekter mellem sjællandske og nordtyske aktører!

Indtil den 22 juni 2018 kan der indsendes projektansøgninger til Interreg Deutschland-Danmark programmet. Programmet har til formål at støtte samarbejder og partnerskaber der, igennem fællesprojekter, kan forstærke den dansk-tyske relation og fremme den regionale udvikling.

Programmet har i perioden 2014-202 i alt 672 millioner kroner til rådighed, og til den resterende del af budgetperioden er der samlet set cirka 255 millioner kroner tilbage at hente for nye projektansøgere.

Der er således stadig rig mulighed for at hente midler hjem, da disse kan støtte op helt op til enten 60 procent eller 75 procent af de støtteberettigede udgifter under projektet, afhængigt af projektets tema. Deutschland-Danmark yder støtte inden for fire prioriterede områder:

Innovation; bæredygtig udvikling; arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse; og til sidst funktionelt . Nedenfor ses en kort beskrivelse af de forskellige prioriteter og hvordan de resterende fondsmidler fordeler sig på disse:

 • Inden for den første prioritet, Innovation, kan der søges tilskud til projekter der har til formål at fremme regionens forsknings- og udviklingsaktiviteter, der generelt skal sikre mere innovation og udvikling. Hertil, er det muligt at søge tilskud til projekter der kan fremme programregionens bæredygtige vækst.

Resterende budget: ca. 91 millioner kr.

 • Den anden prioritet zoomer ind og fokuserer på bæredygtig udvikling. Mulige projekter og tiltag indenfor denne prioritet kan beskæftige sig med energieffektivisering, bedre udnyttelse af ressourcer og råstoffer, fremme mere bæredygtig naturturisme m.v. Under denne prioritet kan der derfor berøreres forskellige emner, der har det tilfælles, at de alle inkluderer beskyttelse af programregionens natur og ressourcer.

Resterende budget: ca. 89 millioner kr.

 • Indenfor arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse kan der søges midler til projekter der alle har til formål, at øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet. Hertil, skal projekterne bidrage til at højtuddannede bliver i programregionen og dermed imødegå den negative demografiske udvikling.

Resterende budget: ca. 33 millioner kr.

 • Indenfor den sidste og fjerde prioritet kan der søges midler der har til formål at øge den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed. Ideen er, at fremme den interkulturelle forståelse mellem grænseregionernes borgere med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.

Resterende budget: ca. 41 millioner kr.

Projektansøgere der er i gang med at udvikle deres ideer, har mulighed for at sende en klade på en ansøgning ansøgningskladde ind til sekretariatet cirka fem uger inden deadline, og dermed modtage gode anbefalinger til deres endelige projektansøgning.

Kort om indkaldelsen

Økonomi

I perioden 2014-2020 er der afsat 672 millioner kroner til programmet. I alt er der forventet 120 projekter frem til 2020, hvor 21 allerede er godkendt.

Budgettet er fordelt således mellem prioriteterne:

 • 42 procent til Innovation
 • 21 procent til Bæredygtig udvikling
 • 14 procent til Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
 • 17 procent til Funktionelt samarbejde
 • 6 procent går til

 

Tidshorisont

 • Ansøgningsfrist for indeværende indkaldelse er den 22. juni 2018.
 • Konsortier anbefales at tage kontakt hurtigst muligt for at få konkret vejledning til ansøgningen.

 

Programregionen

Programregionen dækker henholdsvis Region Sjælland og Syddanmark i Danmark, og på tysk side kredsene Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig-Flensburg og byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster.

 

Hvem kan ansøge?

 • Offentlige og halvoffentlige organisationer og institutioner
 • Interesseorganisationer
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
 • Private institutioner og virksomheder

Ansøgere og partnere skal som hovedregel høre til inden for programområdet og have økonomiske, tekniske og organisatoriske forudsætninger for at kunne gennemføre et projekt. De skal derudover være selvstændige juridiske enheder.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej