LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Nye Erasmus+ indkaldelser og programguide for 2019

Nu er det igen muligt at søge tilskud fra Erasmus+-programmerne KA1 mobilitet og KA2 strategiske partnerskaber med et større budget end sidste år. Samtidig præsenterer Europa-Kommissionen et helt nyt tiltag for europæiske universiteter.

Med en dansk pulje på mere end 227 millioner kroner, er der rig mulighed for at sjællandske uddannelsesinstitutioner kan søge tilskud til udlandsophold. Programmerne kan både søges af skoler, ungdomsuddannelser, erhvervsskoler, universiteter og mange andre uddannelsesinstitutioner. Det er utroligt givende at opleve en anden kultur, et nyt sprog og andre læringsformer gennem udlandsophold, hvilket Erasmus+ giver studerende mulighed for. For elever giver det en masse viden og erfaring at være en del af samarbejdsprojekter mellem erhvervsskoler på tværs af Europa, som de kan tage med sig ud på arbejdsmarkedet.

Det er også muligt at søge midler til projekter, der ønsker at styrker samarbejdet mellem europæiske uddannelsesinstitutioner i, hvad der bliver kaldt ”alliance partnerskab”. Alliancerne har til formål at styrke og befordre bestemt viden eller færdigheder blandt forskere eller studerende. Det kan f.eks. være at styrke iværksætter kompetencer blandt studerende eller at styrke uddannelsesinstitutionernes samarbejdet med en bestemt sektor, for at sikre at nyuddannede har kompetencer der matcher arbejdsmarkedsbehov. Alliancerne kan også bestå i at aktualisere bestemte uddannelseslinjer med den seneste relevante forskning indenfor et bestemte fagområde. Mulighederne er mange, så længe det har faglig relevans: Som alliance partnerskab kan man f.eks. søge om midler til at inddrage den nyeste forskning om kunstig intelligens i uddannelser indenfor offentlig trafik.  Eller til at sætte fokus på klinisk viden om nedbringelse af overvægt blandt børn og unge i forhold til uddannelser der beskæftiger sig med kost, ernæring, sociale forhold og sundhed.

Som noget nyt har Europa-Kommissionen lanceret et pilotprogram, hvor europæiske universiteter har mulighed for at indgå i seks alliancer, der hver består af mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre lande. Initiativet skal styrke den europæiske identitet og gøre europæiske universiteter mere konkurrencedygtige.

Den nye Erasmus+ programguide giver dig et overblik over de forskellige projektmuligheder samt mål og prioriteter for 2019. Du kan også orientere dig nærmere om regler og finde oplysninger om ansøgningsprocessen i guiden.

Udvalgte ansøgningsfrister

Læs mere om alle ansøgningsfrister på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Mobilitetsprojekter

Grundskoler, ungdomsuddannelse, erhvervsrettet uddannelse, videregående uddannelse og voksen uddannelse: den 5. februar 2019 kl. 12.00

Strategiske partnerskaber

Ungdomsuddannelse: den 5. februar, 30. april og 1. oktober 2019 kl. 12.00

Grundskole, erhvervsrettet uddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse: den 21. marts 2019 kl. 12.00

Europæiske universiteter:

den 28. februar 2019 kl. 12.00

Videnalliancer:

den 28. februar 2019 kl. 12.00

Sector Skills Alliances:

den 28. februar 2019 kl. 12.00

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej