LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Nyt europæisk netværk om egenomsorg skal være med til at forebygge sygdomme og hjælpe borgere til flere sunde leveår. Bliv klogere på hvordan under Self-Care Week Europe

Med egenomsorg kan kommuner og regioner hjælpe borgerne til selv at undgå sygdomme, nedsætte smittefare samt leve et sundere og længere liv.

Self-care eller på dansk egenomsorg er et vigtigt begreb og værktøj for sundhedssektoren, der kan være med til at ændre måden vi arbejder med vores sundhedsressourcer. Regioner og kommuner kan med rette holde øje med initiativer som SCiE – Self-Care initiative Europe, da egenomsorg har stor betydning for forebyggelse og måden vi takler sygdomsbehandling på længere sigt. Egenomsorg er et bredt begreb. Det kan omhandle aktiviteter, der skal fremme bedre håndvask, med det formål at nedbringe udbredelsen af antibiotikaresistente bakterier i samfundet. Det kan også være aktiviteter der gør borgere mere aktive og sunde, med det formål at hæve antallet af uafhængige og sunde leveår i samfundet. Egenomsorg kan også omhandle hjælpemidler, der styrker borgenes evner til at mestre egen kroniske sygdomme. Kort sagt kan mere fokus på egenomsorg gøre sundhedsvæsenet mere bæredygtigt og frigive ressourcer til at behandle borgerne, når der er brug for det.

 

Self-Care Week Europe

Den 12-18. november 2018 er det Self-Care Week Europe – det er en online kampagne, hvor man med webinarer kan lære borgere, sundhedsmyndigheder og politikere om egenomsorg. Self-Care Week giver dem mulighed for at lære, hvordan det som værktøj kan bruges til forebyggelse, pleje, sundhed og helbred for borgerne. Der bliver afholdt webinarer og lokale arrangementer i flere europæiske lande, hvor der blandt andet sættes fokus på fremtidens udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet og hvordan egenomsorg bedre inddrages. For mere information om Self-Care Week Europe læs her.

 

Hvad tilbyder SCiE netværket?

Som kommunal- eller regionalaktør vil et medlemskab af SCiE holde dig opdateret om arrangementer, initiativer samt nye politikker indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Vigtigst af alt, vil man som aktør indgå i et europæisk netværk, hvor der er mulighed for at mødes, dele erfaringer og drage nytte af løsninger i form af apps, online platforme, kurser og metoder andre SCiE medlemmer stiller til rådighed. Sammen kan de europæiske aktører sætte dagsordenen for egenomsorg i Europa og søge midler til at implementere de løsninger der har evidens for størst effekt på borgernes helbred.

SCiE er også et europæisk netværk, som arbejder for at egenomsorg udbredes i Europa både som begreb og i praksis, hvor sundhedssystemer og borgere tilbydes kompetencer og forståelse af egenomsorg. Formålet med arbejdet er at få politikere, myndigheder, offentlige institutioner, private virksomheder og borgere til at se vigtigheden i egenomsorg både nu og i fremtiden. SCiE arbejder med at få egenomsorg tænkt ind i et sundhedssystem, som opretholder borgernes sunde helbred og forebygger sygdomme, for derved at sikre en stærkere folkesundhed og undgå overbelastning på sygehuse og lægepraksisser. Helt konkret vil SCiE styrke de politikker og regler der vedrører egenomsorg og forbedre borgernes adgang til mulighederne inden for området.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej