LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Oversvømmelser førte til EU-støtte og varigt samarbejde

INSPIRATION. Tværkommunalt projekt i Nordsjælland har foreløbigt forhindret oversvømmede haver og forbedret økologien i Sjælsø.

Beboere langs med Usserød Å oplevede gentagne gange slemme oversvømmelser i forbindelse med heftigt regnvejr.

Men efter gennemførelse af et EU-støttet projekt, der blandt andet sørgede for en bedre og fuldautomatisk styring af vandstanden i åen ved hjælp af to sluser, og en beredskabsplan for, når det regner meget, har der ikke været vand i hverken haver eller kældre.

Samtidig har projektet ført til, at de tre berørte kommuner, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal og forsyningerne i de tre kommuner har indgået en permanent samarbejdsaftale og etableret en fast organisation, der skal varetage udviklingen omkring åen og den daglige drift af blandt andet nogle målestationer i åen.

– Projektet gik helt enkelt ud på at forhindre, at husene langs åen bliver oversvømmet af vand fra åen, forklarer Claus Matzen, der er biolog i Fredensborg Kommune, helt kort.

 

Noget måtte gøres – på tværs af kommuner

Efter store oversvømmelser i forbindelse med kraftigt regnvejr i både 2007 og 2010 satte de tre borgmestre sig sammen for at finde en løsning, for noget måtte gøres. Først sikrede kommunerne åens bredder på de mest kritiske steder, fortæller Claus Matzen.

– Herefter satte de tre administrationer sig sammen og skrev en ansøgning til LIFE-programmet, fordi det var en god måde at søge midler til klimasikring på.

LIFE, der er EU’s miljø-, natur- og klimaprogram, yder støtte til projekter, der netop vil forbedre de miljømæssige forhold på det helt nære plan rundt om i Europa.

– Samtidig giver penge ude fra en sund forpligtelse til at løse udfordringerne sammen og skaber dermed et sammenhold på tværs af kommunerne, siger Claus Matzen.

 

Bedre økologi i søen

Et konkret resultat af projektet er, at der ikke siden projektets begyndelse har været oversvømmelse i haver eller kældre langs Usserød Å.

Herudover har projektet haft et par afledte effekter, hvor en sluse i starten af åen ved Sjælsø benyttes til at forbedre ynglesucces hos søens rovfisk ved at forhindre, at vandstanden i søen falder i den kritiske periode, hvor fiskenes æg sidder meget nær vandløbsbredden og dermed risikerer at udtørre, hvis vandstanden falder.

Den økologiske tilstand i søen bliver med andre ord bedre. På sigt påtænker partnerne, at en iltmåler ved nedstrøms slusen kan benyttes til at registrere iltforholdene i det vand, der løber fra søen, og slusen tænkes lukket ved kritisk lave iltniveauer for at beskytte smådyr og fisk i åen. Dette er især et problem i varme somre, hvor der dannes store mængder alger i Sjælsø.

 

Mangler bare regnskyl

I de tre kommuner betragter man projektet som en stor succes – blandt andet på grund af, at det har skabt et vedvarende fællesskab om at løse fælles udfordringer på tværs af kommunegrænser.

Det eneste, de mangler nu i Usserød Å, joker Claus Matzen, er et solidt regnskyl, der kan vise beboerne, at projektet har virket, og at der er blevet gjort noget ved problemet.

– Det er jo sådan, at folk klager, når der er problemer. Men når de er blevet løst, er der jo ingen, der lægger mærke til det, der er blevet lavet.

Kort om Usserød Å-projektet

Partnere

 • Fredensborg Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Rudersdal Kommune

Projektet blev støttet af de tre kommunale forsyningsselskaber

 • Fredensborg Forsyning
 • Hørsholm Vand
 • Forsyningen Allerød-Rudersdal

Løbetid

2012 – 2016

Økonomi

Samlet budget: 18,5 millioner kroner

Støtte fra LIFE: cirka 7 millioner kroner

Konkrete resultater

 • Målere langs åen, så man kan følge vandstanden og reagere, når inden den bliver for høj.
 • Strammere styring af fuldautomatisk sluse ved åens udspring i Sjælsø, der nu bedre kan bruges som vandreservoir.
 • Ny fuldautomatisk sluse ved Mortenstrupvej i Hørsholm, der kan lukkes ved for høj vandstand, og hvor en nærliggende eng kan bruges som reservoir.
 • Bedre beredskabsplan, der sættes i værk automatisk og alarmerer en krisestab, der fortæller borgerne, hvad de skal gøre. Herunder er der etableret et tættere samarbejde med det lokale beredskab.
 • Målesystem på tværs af kommunerne, som også beboerne kan tilgå.
 • QR-koder langs åen, der giver adgang til information om vandstand langs åen både i realtid og historikken.
 • Den varige organisation ’Usserød-samarbejdet’, der rådgiver, planlægger, udvikler og driver fælles klimatilpasningstiltag og forbedrer det rekreative miljø omkring åen.
 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej