LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Patientdirektivet genoplivet

Det ser ud til, at danske og andre patienter alligevel får nye muligheder for at blive behandlet i udlandet på sygesikringens regning – efter forhåndsgodkendelse. EUs direktiv om patienters rettigheder faldt i december sidste år, fordi Spanien ikke ville betale for de mange udenlandske pensionister ved Solkysten. Nu har det siddende spanske formandskab overraskende fundet et gangbart kompromis.

EUs direktiv for patienter, der hellere vil behandles i udlandet end hjemme, har ligget i koma i et halvt år. Men nu ser det ud til at skulle genoplives – til danske regioners tilfredshed, mens danske patient- og lægeforeninger er mere kritiske.

I første etape var Danske Regioner, og herunder også Region Sjælland, dybt bekymret for patientrettighedsdirektivet. Det sagde nemlig, at patienterne selv – som en rettighed på det europæiske marked for sundhedsydelser – skulle have ret til at vælge, om de ville behandles hjemme eller i udlandet. Temmelig ustyrligt, mente Danske Regioner.

I løbet af 2009 fik man indsat en bestemmelse om, at patientbehandling i udlandet skal kræve forhåndsgodkendelse hjemme – af læger i det danske sygesikringssystem. Derefter var Danmark stærkt positivt indstillet over for forslaget, fordi det regulerer et voksende problemområde, jfr.nedenfor.

Men det faldt overraskende nok  i december – på spansk modstand – da det skulle vedtages i ministerrådet.

Efter december har det været den almindelige forventning, at det kunne vare rigtigt længe, før det dukkede op igen, fordi næste formandskabsland var – Spanien.

Den spanske løsning

Spaniens problem var, at man ikke ville betale dyre hospitalsophold for de titusinder af udenlandske pensionister ved Solkysten.

Men på et uformelt sundhedsministermøde i Spanien tidligere på måneden har den spanske regering fået drejet et kompromis, der ser ud til at kunne samle flertal.

Den tidligere regel gik på, at opholdslandet skulle betale hospitalsudgifter for fastboende udlændinge. Det nye i Spaniens forslag er, at f.eks. danske patienter, der vælger at lade sig behandle i Danmark, skal have deres hospitalsophold dækket af den danske stat. Behandling i statsborgerens eget land betales af dette.

Forslaget er sat på til afstemning på det forestående formelle sundhedsministerråd tirsdag.Vedtages det her, skal forslaget gennem endnu en behandling i Parlament og Råd i efteråret – plus en forligsforhandling.

Der er fortsat knaster i forslaget. Hvem skal f.eks. betale for en dansker bosat i Spanien, der søger behandling i Belgien? Men hovedprincipperne i den spanske løsning vil holde – er den almindelige forventning her i Bruxelles.

Bør læger bedømme?

I Danmark er myndighederne – dvs. regeringen og Danske Regioner – glade for forslaget, så længe det kræver forhåndsgodkendelse. Fordelen er, at det skaber retssikkerhed på et område, hvor der har været forskel på retspraksis og administrativ praksis: EU-Domstolen siger ét, men staterne administrerer efter noget andet – og kun de, der har pengepungen i orden, kan føre en sag ved domstolene.

Men ikke alle er glade for kravet om forhåndsgodkendelse. Lægeforeningen mener faktisk, det ville hjælpe patienterne og forbedre det danske sundhedssystem, hvis der kom frit sygehusvalg over grænser. Danske Patienter er forbeholden, mens f.eks. Patientforeningen, der er baseret i Næstved, er direkte imod – på grund af kravet om forhåndsgodkendelse.

”Vi kan ikke forstå, at en behandling, der er god nok til 80 millioner tyskere, 59 millioner franskmænd eller 61 millioner briter ikke skulle være god nok til 5 millioner danskere”, siger Patientforeningens formand Villy O. Christensen.

Derfor bør forhåndsgodkendelsen væk, mener han. ”For hvem skal bedømme, om en patient kan få lov at søge behandling i udlandet på sygesikringens penge. For danske læger vil det at acceptere patientens ønske være det samme som at acceptere en underkendelse af egen ekspertise.”

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej