LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Projekt om kræftpatienters rettigheder skal nedbringe ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et generelt problem i Europa. Projektet European Cancer Patient’s Bill of Rights sætter fokus på kræftpatientens rettigheder og vil sikre lige behandlingsforløb for alle og nedbringe antallet af kræftramte.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der indenfor sundhed brug for mere og mere opmærksomhed på ulighed, hvor bedre kommunikation med udsatte grupper, kan være med til at nedbringe antallet af kronisk syge borgere og hospitalsindlæggelser. Den europæiske søjle for sociale rettigheder proklamerer at patienter skal have samme adgang til sundhedstilbud og behandling. Derfor er det vigtigt at fremhæve initiativer, der har til formål at reducere ulighed i sundhed. European Cancer Concord (ECC) har i to år arbejdet på projektet The European Cancer Patient’s Bill of Rights.

Initiativet er drevet af, at der skal større fokus på rettigheder for den individuelle kræftpatient samt personer, der har overlevet sygdommen. ECC er et samarbejde mellem repræsentanter for onkologi og kræftpatienter i 17 forskellige lande, der sammen vil skabe mere opmærksomhed på ulighed for kræftpatienter i Europa. Meningen med samarbejdet er, at finde en løsning på ulighed for kræftpatienter og på længere sigt nedbringe antallet af sygdomsramte. Denne Bill of Rights erklæring, skal engagere borgere mere politisk, så der er flere og flere fortalere for lige behandling for kræftpatienter.

Erklæringen indeholder grundlæggende rettigheder for kræftpatienter og skal sikre et mere retfærdigt sygdomsforløb. Tre hovedprincipper gøre sig gældende for alle europæiske borgere:

  1. Retten for alle borgere til at modtage korrekt information og være involveret i sit eget sygdomsforløb.
  2. Retten for alle borgere til at modtage specialbehandling, som er understøttet af research og innovation.
  3. Retten for alle borgere til et rentabel sundhedsforløb, som sikrer de bedste resultater.

Erklæringen kan bruges af lande og regioner som retningslinjer for kræftramtes sygdomsforløb, hvor det er særlig vigtigt at borgere har samme adgang til kræftbehandling. Ifølge ECC kan man reducere antallet af kræftramte ved at skabe mere opmærksomhed om forebyggende tiltag så som livsstilsændringer. Derfor råder ECC de nationale, regionale og lokale myndigheder til, at implementere erklæringen i deres sundhedsstrategier og sørge for at kræftpatienter får det bedst mulige behandlingsforløb.

The European Cancer Patient’s Bill of Rights har desuden vundet prisen for det bedste projekt ved European Health Forum 2018.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej