LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Region Sjælland og 19 mio EU-kroner sætter fokus på forebyggelse

Region Sjælland står i spidsen for 19 millioner kroner stort EU-projekt, der har fokus på forebyggelse og via app gør ældre patienter bedre i stand til at håndtere egen sygdom.

I fremtiden vil vi være færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre borgere. Den demografiske udvikling lægger blandt andet et stort pres på sundhedssektoren.

I nyt EU-projekt er Region Sjælland gået sammen med aktører fra danske og tyske kommuner, sygehuse, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at forbedre fremtidens sundhedsteknologi.

– Fremover har vi ikke råd til kun at fokusere på sygdom og behandle den, når behovet er opstået, derfor koncentrerer partnerkredsen bag NorDigHealth sig om indsatser, der kan forebygge sygdom og behovet for dyre behandlinger på hospitalerne, fortæller Freddy Blak og Evan Lynnerup, regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland.

Freddy Blak er én af de to danske formænd i Interreg-udvalget, der netop har bevilget ca. 19 mio. kr. tilskud til projektet NorDigHealth. Evan Lynnerup er medlem af Interreg-udvalget.

 

Nye apps og tv-dækning

Formålet er via en tidlig og bredtfavnende indsats at reducere sygdomsniveauet ved ældre mennesker for at nedbringe udgifterne forbundet hermed i både Danmark og Tyskland. Til det formål skal der blandt andet udvikles nye apps, som patienter og borgerne i høj grad bidrage til test og udvikling af.

– For at inddrage borgerne i processen, bliver Næstved og den tyske by Lübeck omdannet til såkaldte Tech Towns. I de to byer stilles teknologiske løsninger til rådighed.  Med lægefaglig rådgivning vil borgerne teste løsningerne, som for eksempel skal optimere søvn og fysisk aktivitet, fortæller de to regionsrådsmedlemmer.

De to store TV-kanaler DR og tyske NDR vil følge projektet tæt og dække udviklingen og oplevelserne med de nye løsninger i sundhedsteknologien.

 

Flere sjællandske bevillinger

Udover NorDigHealth-projektet har Interreg-udvalget på mødet d. 20. juni 2018 bevilget EU-midler til fem yderligere grænseoverskridende projekter, hvoraf et par stykker har sjællandske rødder.

Næstved Kommune har fået støtte til videreførelse af projektet kultKIT, der har til formål at fremme borgernes interkulturelle forståelse og bidrage til at nedbryde sproglige og kulturelle grænser i Femern Bælt-regionen. Det nye kultKIT-projekt modtager ca. 10,5 mio. kr. i tilskud.

Region Sjælland er desuden såkaldt netværkspartner i projektet Heracles, der modtager cirka 10 millioner kroner (netværkspartnere modtager ikke støtte). Via to store elektroniske platforme for dels patienter og pårørende, dels læger og sundhedspersonale vil projektet bidrage til, at patienter i højere grad gør brug af muligheden for selv at påvirke behandlingsform og valg af læge, og at sundhedspersonalet bliver bedre i stand til at understøtte dem heri.

 

Samlet set har Interreg-udvalget den 20. juni 2018 bevilget ca. 62 mio. kr. til seks Interreg-projekter. I tre ud af seks godkendte projekter modtager sjællandske aktører støtte:

 

NorDigHealth

Støttebeløb: ca. 19 mio. kr.

Sjællandske partnere

 • Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation (PFI) (Lead partner)
 • Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH)
 • Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi
 • Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital (SUH)
 • Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (CSS)

 

KultKit

Støttebeløb:

ca. 10,5 mio. kr.

Beskrivelse: 

Projektet er en videreførsel af et eksisterende projekt. Læs mere her.

Sjællandske partnere: 

 • Næstved Kommune (Lead partner)
 • Vordingborg Kommune / Kultur og Fritid
 • Guldborgsund Kommune /  Kultur, Turisme & Bosætning
 • Lolland Kommune / Kultur, Fritid & Borgerservice

 

MatKult

Støttebeløb:

ca. 3,9 mio. kr.

Beskrivelse:

Projektets målsætning er at fremme den interkulturelle forståelse i programregionen via matematik som interkulturel brobygger. Med matematikken som universelt sprog vil projektet øge sprogkompetencerne og forståelsen for borgerne på den anden side af grænsen.

Sjællandske partnere: 

 • Professionshøjskole Absalon, Center for Skole og Læring
 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej