LogoGC

greatercopenhagen_logo_white_rgb

Sjælland med blandt næsten 200 regioner der støtter regionale jobs

200 europæiske regioner vil ikke gå med til besparelser i samhørighedspolitikken. Det handler om jobs og livskvalitet for borgerne, lyder det fra ny sjællandsk regionsformand.

Region Sjælland og 192 andre europæiske regioner er gået sammen om at sende det entydige budskab, at samhørighedspolitikken og strukturfondene fortsat bør prioriteres, når EU’s kommende rammebudget fra 2021 og frem skal fastlægges.

Samhørighedspolitikken er nemlig i den grad fortsat i spil, når der med al sandsynlighed skal ryddes op i budgettet, efter Storbritannien forlader EU og andre politiske områder som migration og sikkerhed skal tilgodeses.

I et fælles positionspapir fra de europæiske regioner hedder det imidlertid blandt andet, at ”det forbliver afgørende, at samhørighedspolitikken er baseret på den tilstrækkelige finansiering. Procentdelen af budgettet afsat til samhørighedspolitik i den næste flerårige budgetramme bør forblive på mindst samme niveau”.

 

Investeringer tæt på borgerne

Den nytiltrådte regionsrådsformand, Heino Knudsen, understreger, hvor vigtig den europæiske regionalpolitik er for Region Sjælland.

– Med de midler vi får fra EU, skaber vi økonomisk vækst for vores lokale virksomheder og job og livskvalitet for vores borgere i både by og landområder.

– I EU’s kommende budgetforhandlinger er det vigtigt, at vi regioner på tværs af Europa spiller os på banen og kæmper for, at der investeres tæt på borgerne, så vi alle kommer med og får gavn af udviklingen. Men det er også særdeles vigtigt, at der arbejdes med, at administrationen og reglerne omkring dem ikke hæmmer mulighederne for at lave vækstfremmende initiativer.

 

Dokumenteret effekt

Ifølge Danske Regioner har de cirka 400 projekter, der blev sat i gang i 2007-2011, haft effekt på cirka 9.100 private virksomheder i form af enten øget beskæftigelse, omsætning, eksport eller indtjening mellem 2011 og 2015.

Der er skabt 13.740 jobs i virksomhederne i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke har deltaget i projekterne, og omsætningen i virksomhederne er steget med 34 milliarder kroner i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke har deltaget i projekterne.

Det europæiske positionspapir er fra dansk side blev godkendt af en ad hoc-arbejdsgruppe under Danske Regioner, hvor Region Sjælland er repræsenteret. Samme arbejdsgruppe koordinerer i øjeblikket i alt seks borgerdialogmøder om selvsamme – ét i hver region og ét nationalt.

Du kan deltage i debatten på Twitter ved at følge eller selv bruge hashtagget #Regions4Cohesion.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej